Eksempel på studentarbeid av Tonje Clason

Eksempel på studentarbeid av Tonje Clason

Studentene Mariel Simone Edlund fra Aurskog (spillteknologi og simulering), Synnøve Hammerstrøm fra Langhus (animasjon) og Tonje Clason fra Stavanger (virtuell kunst og design) representerer tre bachelorer innen fagområdet medier og digital kommunikasjon på Campus Hamar. Vi har snakket med dem om deres tanker rundt studiene og studentlivet.

Tonje Clason

Tonje Clason har valgt linjen Vitruell kunst og design.

Studentmiljøet
- Her har vi et veldig godt studentmiljø. Her treffes folk fra hele landet, og det er veldig gøy å møte så mange med felles interesser. Vi har mye sosialt sammen, både på skolen og på fritiden. Vi spiller sammen, samarbeider om prosjekter og det blir også en festlig anledning i ny og ne. Akkurat slik studentlivet skal være, sier studentene.

Første året er felles for bachelor i animasjon, virtuell kunst og design og spillteknologi og simulering, og det kan være mulig å bytte linje etter første året forutsatt at det er ledig plass på en av de andre linjene. Det mener studentene er en fordel.

– Det er flere som ombestemmer seg etter første året, og ser at de heller ønsker å ta en annen linje enn den de opprinnelig søkte på. Da kan man søke om å få bytte linje. Det vil man kunne gjøre hvis det er plass på de andre linjene.

 

Synnøve Hammerstrøm

Synnøve Hammerstrøm går på bachelor i animasjon.

Må man kunne mye fra før?
- Det er ikke nødvendig med forkunnskaper siden undervisningen starter helt på grunnbasis. Man må heller ikke være en stor kunstner eller kunne tegne eksepsjonelt godt, men det er nok en fordel at man har stor interesse for dette. Liker du tanken på å tegne, programmere eller animere så vil det nok gå greit.

– Studiene krever mye selvstendig jobbing, og man kan ikke forvente at alt gjennomgås like grundig. Vi studenter er flinke til å hjelpe hverandre. Noen er veldig gode på noen ting, mens andre kan være veldig gode på noe annet. Da går det an å få tips og hjelp fra medstudenter. Vi lærer mye av hverandre, forteller jentene.

 

Mariel Simone Edlund

Mariel Simone Edlund studerer bl.a. spillteknologi og simulering.

Tilgjengelige og gode lærere
En ting jentene trekker fram er hvor fornøyde de er med lærerne. – Skolen er veldig flink til å få oss til å være sosiale gjennom skolearbeidet. Vi har også kommet med flere konkrete innspill som har blitt tatt til følge. Studieleder Lars Austnes og lærerne får ros for kontakten de har med studentene.  – Det går virkelig an å snakke med lærerne. Vi blir godt kjent med dem, og flere av lærerne er også tilgjengelige på Skype. De har vel sagt at vi ikke kan forvente at de er tilgjengelige hver natt... Vi setter virkelig stor pris på at de er så tilgjengelige og lydhøre. Vi er veldig glade for at vi valgte å studere her, sier Mariel, Tonje og Synnøve.

 

Hva med fremtiden?
På spørsmål om hvilke fremtidsplaner studentene har nevnes flere ting. Synnøve kunne f.eks. tenke seg en jobb i Disney. – Det å få jobbe innenfor Disneykonsernet er drømmen! Jeg vet det vil kreve mye for å få muligheten der, men det ville vært utrolig stort å kunne jobbe med de ressursene de har. Ellers vil noe innen spill også kunne være aktuelt, sier Synnøve. Noen av Synnøves arbeider kan du se nederst på siden.

Mariel har også planer, og hun fokuserer på å opparbeide seg en stor portefølje av egne arbeider til bruk ved fremtidig jobbsøking. Mer om Mariels arbeider kan du se på hennes egen nettside

Tonje tenker muligens å ta en praktiskpedagogisk utdanning (PPU) etter at hun er ferdig med sin bachelor for å kunne undervise på videregående skole. Utover dette er også jobbing med reklame eller kanskje også brettspillutvikling noe som kan være interessant. Mer om Tonjes arbeider kan du se på hennes egen nettside

 

 

Publisert: .