Studenter på jordet

De siste tre årene har Høgskolen i Hedmark hatt økning i søkertallene til landbruksstudiene.

Søkertallene til landbruksfag har i år økt med 22,5%. Økningen skyldes først og fremst at det har blitt opprettet et nytt årsstudium i agronomi. Dette studiet har fått 27 førsteprioritetssøkere. Bachelor i skogbruk har økt fra 14 søkere i fjor, til 23 søkere i år.

Her er en oversikt over antall førsteprioritessøkere:

Blæstad  
Agronomi, bachelor 20
Landbruksteknikk, bachelor 29
Agronomi, årsstudium 27
Landbruksteknikk, årsstudium 6
Økologisk landbruk, årsstudium 27
Evenstad  
Skogbruk, bachelor 23
Skogbruk, årsstudium 11
Utmarksforvaltning, bachelor 59
Vilt- og fiskeforvaltning, årsstudium 20
Naturveiledning, bachelor 7
Naturveiledning, årsstudium 6

 

Du kan lese mer om årets søkertall på www.samordnaopptak.no.

Publisert: .