Forskningssjef Hans Konrad Johnsen fra Det norske oljeselskap ASA kommer til Høgskolen i Hedmark, institutt for jordbruksfag på Blæstad, 7. mars for å snakke om det norske energieventyret.

Forskningssjef Hans Konrad Johnsen fra Det norske oljeselskap ASA kommer til Høgskolen i Hedmark, institutt for jordbruksfag på Blæstad, 7. mars for å snakke om det norske energieventyret.

Tittelen på foredraget er:

"Fossil energi - et nødvendig fundament for verdens velferd"

-Foredraget inngår i emnet Miljø, klima og teknologi, som 2. årsstudentene på bachelor i landbruksteknikk og bachelor i agronomi tar nå, men temaet bør jo være veldig interessant også for andre, sier høgskolelektor Terje Motrøen som er ansvarlig for emnet.

Åpent for alle
Forelesningen er åpen for alle som er interesserte i å høre historien om "energieventyret" - i fortid, nåtid og fremtid, og om energi og klimapolitikk.

Møt opp i Låven på Blæstad, torsdag 7. mars kl 1000 - 1400. Foredraget er gratis, og det er mulighet for å kjøpe lunsj/kaffe i kantina.

Velkommen! 

Publisert: .