Bjørnemerking

Viltmedisingruppa fra Campus Evenstad har vært i Sverige og merket bjørn.

Viltmedisingruppen på Evenstad studerer hiberneringsfysiologi, anestesi og stress hos bjørn. Studiet inngår i doktorgradene til stipendiatene Alina Evans og Nuria Fandos Esteruelas ved Campus Evenstad. Hvert år fanges rundt 60 bjørner, noen i hiet i februar, de fleste i april-mai, mens februar-bjørnene bedøves på nytt i juni-juli. Forskningen skjer i samarbeid med Det skandinaviske bjørneprosjektet samt en rekke andre institusjoner og universiteter.

Bjørn 4
Bjørn 3
Bjørn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene er tatt på bjørnemerkinger i 2014.

Tekst og bilder: Jon Martin Arnemo

Publisert: .