(illustrasjonsbilde: colourbox.no)

Barn og unge med Aspergers syndrom har større problemer enn andre jevnaldrende med lagring og bearbeiding av verbal informasjon og derved huske hva som skal gjøres når og hvordan (arbeidsminne).

Det viser en toårig longitudinell studie utført av bl.a. Per Normann Andersen ved Sykehuset Innlandet og som også er tilknyttet Høgskolen i Hedmark.

Arbeidsminne essensielt i hverdagen

Arbeidsminne henviser til aktiv opprettholdelse og manipulering av informasjon innenfor et begrenset tidsspekter. Arbeidsminnet er essensielt for utføring av dagliglivets aktiviteter (lesing, føre en samtale, kjøre bil osv) og for konsentrasjon, innlæring, resonnering og planlegging.

Sammenliknet med barn med og uten ADHD

Flere studier rapporterer om svikt i arbeidsminne hos personer med Aspergers syndrom/høyt-fungerende autisme (HFA). Målet med denne studien var å undersøke verbalt arbeidsminne hos barn med Aspergers syndrom/HFA sammenlignet med barn som har ADHD og vanlige barn over en toårs periode. 34 barn med Aspergers syndrom/HFA, 72 med ADHD og 45 vanlige barn i alderen 9-16 år var med i studien.

Ingen bedring hos barn med Aspergers syndrom

Barn med Aspergers syndrom hadde ingen bedring i prestasjoner på en oppgave for verbalt arbeidsminne i løpet av de to årene, barn med ADHD og vanlige barn derimot hadde en signifikant bedret prestasjon etter to år. Resultatene for barn og unge med ADHD var assosiert med en bedring i psykososial fungering slik foreldrene rapporterte det. Barn med Aspergers syndrom hadde og en bedring i psykososial fungering over to år, men denne var ikke assosiert med bedring i arbeidsminne.  Resultatene indikerer et annet utviklingsforløp for verbalt arbeidsminne hos barn med Aspergers syndrom sammenlignet med barn som har ADHD og vanlige barn, hvor andre kognitive og/eller emosjonelle vansker bedre forklarer endring i psykososial fungering.  

Kunnskap gir grunnlag for tilrettelegging

Siden arbeidsminne vansker i gjentatte studier har vist seg å ha en negativ effekt på akademiske ferdigheter er tilrettelegging for slike vansker i skolen nødvendig. Kunnskap om hvordan kognitive funksjoner, som arbeidsminne, utvikler seg over tid hos barn og unge med HFA kan hjelpe foreldre og lærere til å bedre se hvilke utviklingsmessige forandringer som kan forventes, og planlegge deretter. Tilrettelegging i form av repetisjon/automatisering, færre beskjeder, oversiktlighet, struktur, oppdeling av gjøremål, bruk av mobiltelefon som kognitiv støtte m.m. kan være aktuelt.

 

Studien Working memory arrest in children with high-functioning autism compared to children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Results from a 2-year longitudinal studyer publisert i tidsskriftet Autism

Les også "Stillstand for barn med Asbergers" på forskning.no

Publisert: .