(Illustrasjonsbilde: colourbox.no)

Hvorvidt NAV gjennom prosjektet «Arbeid, rus og psykisk helse» lykkes med å få tjenestemottakerne til å kombinere arbeid og behandling avhenger av NAV-kontoret, viser evalueringsstudie.

Studien er gjennomført av Karin Alice Mikkelsgård (MA psykisk helse) og førsteamanuensene Arild Granerud og Sevald Høye ved Høgskolen i Hedmarks avdeling for folkehelsefag og publisert iScandinavian Journal of Occupational Therapy.

Bakgrunn og hensikt

Flere studier viser behovet for en enhetlig innsats fra Norsk Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og ordinære helsetjenester for å støtte mennesker med psykiske lidelser som ønsker å vende tilbake til arbeid og samtidig motta behandling. Målet med den aktuelle kvalitative evalueringsstudien var å utvikle en dypere forståelse av deltakernes erfaringer med å være involvert i NAV-prosjektet kalt "Arbeid, rus og psykisk helse", som kunne bidra til at tjenestemottakere kombinerte arbeid og behandling. 

Metoder

Studien tok i bruk kvalitative forskningsintervjuer. Syv NAV prosjektdeltakere gjennomført et intervju og data fra intervjuene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.

Resultater

Resultatene tyder på at dette prosjektet er effektivt både fra et salutogent perspektiv og et recoveryorientert perspektiv. Økt appetitt på livet som et resultat av ulike former for støtte og en fleksibel personlig tjeneste med rask intervensjon ble identifisert. Resultatene viser også fenomener som bidro til stagnasjon og livslengsler, eller en reduksjon i livskvalitet.

Konklusjon

Prosjektets suksess avhenger av NAV-kontoret. Fremtidig forskning bør undersøke samarbeidet mellom terapeuter og NAV-rådgivere, deltakernes ambivalens og utforsking av andre faktorer som er viktige for relasjonsbygging.

 

Artikkelen:

Karin Alice Mikkelsgård, Arild Granerud, Sevald Høye (2014). People with mental illness returning to work: A qualitative evaluation of a Norwegian projectScandinavian Journal of Occupational Therapy. Early online:http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/11038128.2014.882981
 

Publisert: .