Åpent bibliotek

Fra høsten 2014 utvider biblioteket i Elverum sine åpningstider – vi kaller det «Åpent bibliotek». 

Biblioteket vil ha betjent åpningstid som før, og utover dette vil biblioteket bli tilgjengelig med student- og ansattkort fra 7 til 22.30 alle dager, også i helgene. Dermed blir bibliotekets lokaler og ressurser tilgjengelige også når det ikke er bibliotekpersonale tilstede, både for ansatte og studenter.

For at våre brukere skal føle seg trygge når biblioteket er ubetjent, vil områder i biblioteket bli videoovervåket. Det vil være svært få personer som har tilgang til opptakene, og opptakene sjekkes kun dersom alarmportene har blitt utløst 

Biblioteket på Rena planlegger Åpent bibliotek i løpet av høsten, mens biblioteket på Hamar er i en ombyggingsprosess, og vil bli tilgjengelig utover betjent åpningstid så snart det står ferdig.

Ta gjerne kontakt med biblioteket dersom det er spørsmål.

Publisert: .