Verdiskapningsmuligheter i å tenke grønt

Torsdag 26. mars arrangeres Biotown på Campus Hamar, en konferanse med fokus på fremtidige løsninger i et biobasert samfunn. Påmeldingsfrist 20. mars. 

Ressurser fra norske skoger, jorder og hav vil legge grunnlag for fremtidig verdiskapning i Norge. Hvilke muligheter medfører det og hva gjøres for å skape en bærekraftig og smart utvikling av samfunnet? På konferansen sees det nærmere på konkrete løsninger, etablerte produkter og spennende forskning innen bioøkonomi.

Bak Biotown står Hedmark kunnskapspark, Arena Heidner, Høgskolen i Hedmark og Innovasjon Norge. Sammen ønsker de å skape en møteplass som skal inspirere til økt samarbeid blant både etablerte og nye aktører innen bioøkonomi, på tvers av ulike fagområder. Målsettingen er å inspirere og formidle erfaringer og koble ulik kompetanse for fremtidig verdiskapning.

Les mer om konferansen 

Påmeldingsfrist 20. mars.

Publisert: . Sist endret: .