Verdens beste klimabygg på Campus Evenstad

Modell av bygget som er under prosjektering på Campus Evenstad. Arkitekt: Ola Roald Arkitektur (Kilde: Statsbygg.no)

Statsbygg har som ambisjon å sette opp verdens beste klimabygg på Campus Evenstad. Målet for bygget er null utslipp av klimagasser!

Det skal bygges nytt administrasjonsbygg på Campus Evenstad, og bygget skal gå inn under et pilotprosjekt for forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Dette bygget blir trolig det første moderne bygget som oppnår så lave klimagassutslipp i Norge, og muligens i hele verden. For å kunne nå dette målet må man kompensere for alt av klimagassutslipp under produksjonen av materialer, til byggeprosessen, og til driften av bygget i 60 år.

-Klimaendringer er vår største miljøutfordring og byggenæringen må være en del av løsningen. Vi går foran med et bygg som har lavest mulig klimagassfotavtrykk, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen. 

De viktigste tiltakene som gjøres er å bygge et tett og godt isolert bygg, som reduserer behovet for energi. Ventilasjonen vil være basert på naturlige drivkrefter, og energien som går med til den daglige driften av bygget skal produseres fornybart.

Hvis alt går som planlagt vil bygget overgå plusshusstandarden. Definisjonen på et plusshus er at bygget produserer mer energi enn det bruker på daglig drift. Campus Evenstad går ei spennende tid i møte med både nye hybelbygg og nytt administrasjonsbygg.

Les mer om klimabygget på Statsbygg sine nettsider

Publisert: .