Verdens (!!) mest klimavennlige bygg på Evenstad

HURRA! Torsdag 4. juni sa Høgskolestyret ja til å bygge nytt hovedbygg på Evenstad. Bygget skal være et av verdens mest klimavennlige, hvor blant annet vinduene er gjenbruk fra et annet bygg, og det skal være naturlig ventilasjon med åpning av vinduer m.m.

Til påske 2016 vil Campus Evenstad se helt nytt ut! Da står det nye hovedhuset ferdig og har erstattet de gamle hybelbyggene som i dag ligger langs elva.  Bygget består av to etasjer med kontorer hvor vi ønsker å samle alle våre ansatte. I dag er de ansatte spredd over flere bygg, og dette bidrar ikke til de felles uformelle diskusjonene og idemyldringene vi ønsker oss. Bygget vil også innebære to nye auditorier som kan slås sammen til en stor konferansesal som rommer rundt 250 personer. Dette gir oss helt nye og forbedrede fasiliteter til å arrangere konferanser og disputaser og andre store møter.  

Bygget er et massivtrehus og skal etter sigende bli verdens mest klimavennlig bygg, bygd etter CEB-COM standard. Vinduene er gjenbruk fra et annet bygg, det skal produsere mer strøm enn det bygget skal bruke. Alle materialer som skal brukes har et eget CO2 regnskap. Det nye campus Evenstad vil ha både solcelleanlegg og solfangere på både hybelhusene og på hovedhuset, og bioenergianlegget bygges nå ut til et større flisfyringsanlegg. Sammen med de nye hyblene vil dette løfte campus til å bli et mer robust og helhetlig campus som underbygger våre utdanninger og vår forskning. I det hele tatt - det satses friskt her i denne grønne Østerdalen, og vi gleder oss veldig til se bygget ferdig. Vi må også få takke både høgskolens ledelse, høgskolestyret, Statsbygg og ØM Fjeld med samarbeidspartnere og alle som har bidratt til dette, for positiv innstilling og god jobbing frem til vedtaket ble tatt.

Dette er egentlig bare helt eventyrlig, og vi gleder oss til å invitere hele verden (hadde jeg nær sagt) til å komme og ta i bruk det nye huset i underkant av et års tid. Huset skal stå ferdig til rundt påske 2016!

Publisert: .