Vellykka småviltseminar

Ordstyrer Tomas Willebrandt med panelet under debatten i bakgrunn (fra venstre: Ivar Rimul - Stjørdal Fjellstyre, Tor Punsvik - viltforvalter hos fylkesmannen i Vest-Agder, Jo Inge Breisjøberget - Statskog, Webjørn Svendsen - NJFF, Erik Lund - Miljødirektoratet

Onsdag 3. juni arrangerte Campus Evenstad småviltseminar med over 100 fremmøtte. Det ble et svært vellykket seminar med mange spennende foredrag.

Rypa er foreslått på rødlista som «nært trua» på grunn av nedgang i bestanden over lengre tid over store områder. Dette har skapt sterke reaksjoner blant forvaltere og jegere. Seminaret ble innledet med et

Tomas

Tomas Willebrandt forteller om hvordan effekt jegeren har på rypebestanden

foredrag rundt dette med rødlista og bakgrunnen til at rypa er foreslått til å havne på den. Videre hadde Olav Hjeljord et spennende foredrag som tok for seg avskytningsstatistikk på rype midten1800-tallet og frem til i dag. Dette viste store svingninger i antall skutte ryper/jeger/dag, og at vi hele tiden har hatt disse bunnårene, men at toppårene var høyere før. I gode år på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet kunne jegerne skyte over 100 ryper på en dag.

Flere forskere fra Evenstad fortalte om forskningsresultater på rype og jegere, og flere kom frem til at problemet kanskje ikke lå i forvaltningen av rypejegeren. Det var også en bolk om predasjon, hvor blant annet PhD-student Torfinn Jahren kunne fortelle at rødrev og mår står for røvingen av over 90 % av reirene som blir røvet. Han kunne også fortelle at vegetasjon og skogstruktur på reirplassen ikke har noe å si for hvor mange reir som blir røvet, men at antallet rovdyr og deres fordeling i landskapet er viktig.

Even

Even B. Nilsen fra FeFo forteller om hvor stor innsats de legger ned i takseringsarbeidet sitt

Den siste bolken var fra forvaltningens side. Både Even Borthen Nilsen fra Finnmarkseiendommen og Jo Inge Breisjøberget fra Statskog fortalte om både utfordringer og erfaringer fra småviltforvaltningen i praksis.

Helt til slutt ble det kjørt en debatt med temaet «Hvordan skal vi forvalte rypa i fremtiden?». Alle paneldeltagerne fortalte sin side av temaet, og debatten gikk rolig for seg.

Takk til alle som møtte opp på seminaret, både foredragsholdere, paneldeltagere og publikum!

Her kan de finne de fleste av presentasjonene fra seminaret.

Publisert: . Sist endret: .