Valg til StorHk og SiH

Nå har du mulighet til å skaffe deg nyttig og verdifull erfaring! Det er tid for å velge ny leder i Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk) og styremedlemmer til Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH).

Valg av ny leder i Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk)

Studentorganisasjonen har i dag over 8000 medlemmer og tar vare på studentenes interesser på skolebenken, på fritiden og andre arenaer vi kan bistå studenten. Organisasjonen har tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Studentsamskipnaden og studentsamfunnene.

Leder av studentorganisasjonen har det øverste ansvar for organisasjonens aktivitet, og fungerer som støttespiller for studentråd og studentsamfunn. Vervet er preget av et rikt utvalg oppgaver, og krever at man er allsidig og tilpasningsdyktig. Vervet passer alle studenter som ønsker at studentene skal ha det så bra som mulig. Vervet er honorert, stillingsprosent fordeles med nestleder etter avtale. Det gir mulighet for studiepoeng og et betydelig element på CV-en.

Har du lyst på et spennende verv, og samtidig møte masse herlige mennesker på tvers av campus? Da er dette noe for deg!

Funksjonstid: 01.05.2015 – 30.04.2016
Krav: Må bli nominert av 10 studenter. Studentene som ønsker å nominere deg må sende en epost til Storhk@hihm.no med sitt navn, studentnr, og navnet på kandidaten som skal nomineres.
Frist for nominasjon: 3.februar, klokken 15.00.

 

Valget foregår i studentparlamentet 17. februar (på Campus Rena).

Valg av nye styremedlemmer til Studentsamskipnaden i Hedmark (SIH)

SiH er et selskap som i samarbeid med høgskolen og studentene ivaretar velferdstjenester for studentene. SiH omsetter for nærmere 65 millioner og har 55 ansatte.
I styret for selskapet sitter fire representanter studenter, to representanter fra høgskolen og to representanter fra de ansatte.

Det skal i 2015 velges 2 nye studenter til styret og vi oppfordrer studenter som har lyst på en utfordring og en fin læringsarena å melde seg.

Vervet er lønnet. Det gir mulighet for studiepoeng og et betydelig element på CV-en.

Funksjonstid: 01.06.2015 –31.05.2017
Frist: 17. Februar

Valget foregår i studentparlamentet 17. februar (på Campus Rena)

Send gjerne en epost til StorHk@hihm.no for å melde din interesse og for å motta mer informasjon. Eller ta kontakt med adm.dir Hans Ødegård ( hans.odegard@sih.no) eller styreleder Anna-Liisa B Evensen (anna_lbe@hotmail.com) for mer informasjon. 

Publisert: .