Valg av nye studentrepresentanter til høgskolestyret

Studentene skal representeres i høgskolens styre og de har en viktig rolle i det øverste beslutningsorganet ved Høgskolen i Hedmark. 

Valget av nye studentrepresentanter til høgskolestyret starter mandag 20. april kl 09 og foregår frem til torsdag 23. april kl 15. 

Det skal velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer av og blant studentene.

Hvem kan stemme

Stemmerett har studenter som er tatt opp på studier med minst 30 studiepoeng innen høyskolens ordinære studieprogram. Studenter knyttet til ekstern finansiert virksomhet har ikke stemmerett. Semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres i må være betalt før stemme kan avgis. Den som er stemmeberettiget som tilsatt kan ikke stemme som student.

Det kan oppstå situasjoner hvor noen ønsker å avlegge stemme, men får beskjed om at de ikke står oppført i manntallet.  Hvis du ut fra beskrivelsen av forutsetningene her mener du har stemmerett så kan du likevel få avlegge elektronisk stemme, og valgstyret vil deretter vurdere din stemmeberettigelse i hht valgreglementet og beslutte om din stemme skal opprettholdes eller forkastes.

Hvordan stemme

Les mer om kandidatene ved å trykke på lenken til kandidatenes valgprogram. Stem på din kandidat ved å logge deg på høgskolens elektroniske valgsystem: https://valg.hihm.no/.

Brukernavn og passord er det samme som du bruker ved pålogging til høgskolens øvrige systemer. Systemet åpner imidlertid ikke for stemmegivning før 20. april kl. 09.

Valget gjennomføres som preferansevalg. Dette betyr at man rangerer/prioriterer kandidatene gjennom å  sette et 1-tall den for den du vil prioritere høyest, 2-tall for den du prioriterer deretter osv. Du trenger ikke å prioritere alle kandidatene på lista hvis du ikke ønsker det.

Ved preferansevalg skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Ta gjerne kontakt med valgstyrets sekretær christine.nybakk@hihm.no, tlf. 62 43 00 22, dersom noe er uklart, eller det oppstår problemer med stemmegivning e.l.

Hvem kan du stemme på

Her er de nominerte kandidatene. Klikk på lenken for å lese mer om valgprogrammet deres. 

Sindre Valentin Andresen

BA Folkehelse, Campus Elverum

Sindre-portrett

Hallvard Olden

BA Utmarksforvaltning, Campus Evenstad

hallvard-portrett

Ruben Bøtun

BA Utmarksforvaltning, Campus Evenstad

Bøtun-portrett

Mari Magnussen Gubberud

BA skogbruk, Campus Evenstad

gubberud-portrett

Stine Dahl

øk/ad. Campus Rena

Stine-portrettjpg

Stem på din kandidat ved å logge deg på høgskolens elektroniske valgsystem: https://valg.hihm.no/

Publisert: . Sist endret: .