Utferd til Larvik

Andreårsstudentene på bachelorprogrammene i agronomi og landbruksteknikk har hatt emnet miljø, klima og teknologi. Studentene har vært på flere utferder, den siste utferden gikk til Brødrene Dahls kompetansesenter i Larvik.

Kompetansesenter

Kåre Johansen fra Brødrene Dahl tok i mot studentene og emneansvarlig Terje Motrøen, og han fortalte om Brødrene Dahls historie og virksomhet. Brødrene Dahl har i sine lokaler ved Larvik utviklet et kompetansesenter for håndverkere, med nye løsninger innen fornybar energi, varme og kjøling. På senteret har de blant annet solfangere, energibrønner, gasskjeler, varmepumper og snøsmelterør på parkeringsplassen. En betydelig del av energibehovet til kompetansesenteret dekkes av solenergi kombinert med akkumulering. De tekniske installasjonene i kompetansesenteret er tilrettelagt slik at besøkende kan se hvordan de fungerer og hvordan de styres. Kompetansesenteret har i tillegg et eget utstillingsrom hvor man kan se og lære om de ulike løsningene.

Multikomforthus - et hjem for fremtiden

I 2014 sto multikomforthuset rett ved siden av kompetansesenteret ferdig. Demonstrasjonshuset er tegnet av arktiketbyrået Snøhetta. Huset er er konstruert for å gi optimal utnyttelse av energi, noe som gir reduserte utgifter til strøm, vann og varme. Brødrene Dahl har utviklet konseptet i samarbeid med Sintef og Optimera. Multikomforthuset er bygget med løsninger som er utviklet og tilgjengelig, men som overgår de standarder og krav som er gjeldene i henhold til dagens forskrifter. Konseptet omfatter energiforbruk, tettthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Det er utpreget bruk av naturmaterialer både utendørs og innendørs.

Dette er et såkalt plussenergihus som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Energien hentes fra sol- og bergvarme, i tillegg til full utnyttelse og gjenvinning fra gråvann. På taket er det 150 kvadratmeter med solcellepaneler,  i tillegg er det 15 kvadratmeter med solfangere. Solcellene høster strøm og solfangerne fanger varmen. Strømoverskuddet kan brukes til å lade for eksempel en el-bil, og overskuddsvarmen kan brukes til oppvarming av badstu og basseng. Selv etter dette står man igjen med overskuddsstrøm, som kan selges.

Takk til Kåre Johansen og Brødrene Dahl for en interessant dag!

 

Utstillingsrom
Multikomforthuset
Teknisk rom
Publisert: .