Utdanning for framtida

Olja varer ikke evig! Hørt det før? Så hva bør du satse på hvis du akkurat nå skal velge deg en yrkesretning? Grønt er i vinden, og kanskje finnes det noen aktuelle utdanninger for deg innen disse næringene.

Lange tradisjoner, nye muligheter

Ved Høgskolen i Hedmark har man utdannet kandidater til primærnæringen i over 100 år. De seneste årene har man sett positive utviklingstrekk, og nye arbeidsområder og nisjer dukker stadig opp.

Innen grønne utdanninger har høgskolen et bredt og variert studietilbud. Ved Campus Blæstad som ligger på en gård rett utenfor Hamar finner du studier i landbruksteknikk, agronomi, økologisk landbruk og bærekraftig landbruk. Ved Campus Evenstad i Østerdalen finner du studier i skogbruk, utmarksforvaltning, jakt, fiske og naturveiledning og anvendt økologi. Kort sagt en bred portefølje av grønne studier.

Positiv utvikling

En student ved Campus Evenstad foretar målinger ute i skogen

Mye av tiden ved en grønn utdanningen tilbringes ute i felten

Søkertallene til de grønne utdanningene ved Høgskolen i Hedmark har hatt en positiv utvikling de siste årene og mange av studentene som uteksamineres går rett ut i relevante jobber.

Dekan Harry Andreassen ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag er ikke i tvil om at studentene ved avdelingen hans tar utdanninger for fremtiden.

- Realiteten med klimaendringene i dag gjør at vi fort må skifte over til bruk av fornybare ressurser. Dette vil føre til en økt produksjon av varer fra skogbruk, jordbruk og utmark. Denne intensiverte produksjonen gjør at vi har et stort behov for kompetanse om en bærekraftig produksjon av biologiske varer slik at vi sikrer naturlige økosystemtjenester og en langsiktig økonomi og velferd.

Dette synet støttes av Andrea Sofie Aasvang som inntil nylig har jobbet som prosjektleder i Norsk Bonde og småbrukarlag og selv vurderer å bli student ved Høgskolen i Hedmark til høsten. Hun har stor tro på det norske landbruket og mener de grønne næringene i aller høyeste grad hører framtida til.

- Vi må ha et velfungerende landbruk for å ha et velfungerende samfunn. Det norske landskapet er avhengig av små spredte gårder og sånn må det være i framtida. Ungdom bør velge landbruket fordi det er en viktig jobb!

- Det er rett og slett slik at vi kan ikke leve uten mat, og maten må noen ta ansvar for å produsere. For unge idealister tror jeg også det føles viktig å være med på å dyrke maten på en mer bærekraftig måte enn foregående generasjoner.

Gode fasiliteter og godt studiemiljø 

Campus Blæstad - Høgskolen i Hedmark

Ut i verden

Å ta en grønn utdanning innebærer ikke at du er nødt til å tilbringe hele studietiden din i Norge. Høgskolen i Hedmark har utvekslingsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt om i verden. Dette gir deg gode muligheter til å få nye erfaringer og danne vennskap med andre som også er opptatt og interessert av det grønne mangfoldet på jorden vår.

Mia Valsjø og Silje Wold Hereid som begge studerer ved Campus Evenstad valgte å reise til New Zealand som en del av sine bachelorgradstudier. De har positiv erfaring med å reise utenlands.

- Det å kjenne på å vere borte frå Norge var ei ny oppleving, og ein skjønnar at ein tek ting for gitt i Norge. Ein blir bevisst på eige heimland. Ettersom ein snakker om landet sitt ofte, så blir ein bevisst på eigen kultur.

Begge jentene anbefaler andre å ta turen utenlands, men kun hvis man er motivert.

- Ikkje før du er klar for det. Ein må ha lyst til det. Ikkje gjer det berre for å ha gjort det. Oppholdet blir det du gjer det til sjølv, sier jentene.

 

Fra årsstudium til doktorgrad

Høgskolen i Hedmark tilbyr utdanninger på alle nivåer innen den grønne fagretningen, fra årsstudium til doktorgradsløp. Dette innebærer sterke fagmiljøer med et internasjonalt preg. På forskningsfronten drives det mye samarbeid på tvers av landegrensene, og dette kommer deg som student til gode i form av bedre forelesninger og muligheten til å delta og bidra inn i forskningsprosjekter.

Nedenfor finner du en utlisting av utdanningstilbudet vårt innen anvendt økologi og landbruk:

Årsstudium i landbruksteknikk
Årsstudium i agronomi
Årsstudium i økologisk landbruk
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
Årsstudium i skogbruk
Bachelor i agronomi
Bachelor i landbruksteknikk
Bachelor i skogbruk
Bachelor i utmarksforvaltning
Master i anvendt økologi
Master i bærekraftig landbruk
Doktorgrad i anvendt økologi

Velkommen som student ved Høgskolen i Hedmark!

Publisert: . Sist endret: .