Ulvekaffe

Ill.: Kjell Ivar Nerli

Tirsdag 13. januar kl 12.00 inviterer Campus Evenstad til "Ulvekaffe" i kantina for en åpen prat og diskusjon rundt ulveforskningen som drives ved avdelingen. Det er også anledning til å ta opp andre ting hvis ønskelig.

Campus Evenstad har en omfattende forskning på rovdyr, blant annet på ulv, og søker å bidra aktivt i samfunnsdebatten med kunnskapen som avdekkes gjennom forskning. Ikke sjelden blir slike innspill til debatten misforstått av ulike aktører, eller tatt til inntekt for syn som ikke stemmer overens med forskernes intensjoner. 

 I kommentaren "Ulv, ulv - tillit og mistillit", som ble publisert i Østlendingen før jul, sier førsteamanuensis og nestleder ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Kristin E. Gangås, at manglende tillit aktørene imellom ofte fører til et konfliktnivå som er til hinder for å finne gode løsninger på utfordringer. Hun spør om ikke dette løses bedre om vi møttes til åpne diskusjoner og utvekslet meninger og erfaringer i lag over en kaffekopp og god mat?

Som sagt så gjort; tirsdag 13. januar inviterer avdelingen til "ulvekaffe" i kantina på Evenstad for å bli bedre kjent med hverandre og dele de erfaringer og utfordringer vi har. 

Avdelingen spanderer lunsj og kaffe på de som tar turen innom. 

 

Kommenteren til Kristin Gangås kan leses på Østlendingens nettsider

 

Publisert: . Sist endret: .