Toppår for publisering

Et utvalg av de 239 publikasjonene som har bidratt til Høgskolen i Hedmark sine 145,1 publiseringspoeng i 2014. 

Aldri tidligere har det blitt publisert så mye forskning fra Høgskolen i Hedmark som i 2014. De endelige DBH-tallene for 2014 viser at Høgskolen i Hedmark oppnår 145,1 poeng – en økning på 47,6 poeng fra 2013.

Høgskolen i Hedmark plasserer seg ifølge tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som nr fem på listen over statlige høgskoler med flest publiseringspoeng, godt foran både Høgskolen i Gjøvik (115,7 poeng) og Høgskolen i Lillehammer (91,2 poeng).

Viktig for kvalitet

De fine tallene ble lagt frem for styret ved Høgskolen i Hedmark i dagens møte på Blæstad. I det nasjonale tellekantsystemet for universitets- og høgskolesektoren er publiseringspoeng, antall poenggivende publikasjoner og poeng pr ansatte viktige kvalitetskriterier. Det er også et kriterium ministeren har trukket frem i strukturdebatten som pågår i sektoren.

-Vi har siden oppstarten av universitetsprosjektet i Innlandet jobbet systematisk med å få opp forskningsaktiviteten vår i både omfang og kvalitet, forklarer rektor Lise Iversen Kulbrandstad.

Dette var det viktigste faglige ankepunktet PiU-partnerne den gang målbar mot Høgskolen i Hedmark. Som en institusjon med mange profesjonsutdanninger uten tung forskningstradisjon, måtte HH jobbe med dette for å nå samme nivå som HiG og HiL.

-Nå har vi etablert robuste fagmiljøer for forskning og utvikling på de viktigste utdanningsområdene våre. Det gjør oss i stand til å tilby forskningsbaserte utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og gir altså i tillegg uttelling i form av økt poenggivende publisering, sier Kulbrandstad.

Flere bidrar til poengene

Også når det gjelder antall poenggivende bidrag har HH stor økning.  Hele 239 publikasjoner bidrar til poengene, noe som er en økning på hele 92 sammenliknet med 2013. Det plasserer HH foran HiG (177 publikasjoner) og HiL (97 publikasjoner).

Rektoren er spesielt glad for at andelen ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som bidrar til publiseringspoengene har økt, fra 34 % i 2013 til 48 % i 2014. Det gir en fordeling på 0,46 poeng pr ansatt. Her er Høgskolen i Gjøvik best i innlandet med 0,55 poeng pr ansatt, mens Høgskolen i Lillehammer har samme fordeling som HH med 0,46 poeng pr ansatt. 

Publisert: .