Terningen Arena utvides

Terningen Arena Helsehus skal stå ferdig i september 2015. Bygget blir i to etasjer og kommer som ferdige moduler som heises på plass på grunnmuren. 

En ny fløy er under oppføring på Terningen Arena. Den skal huse Friskstiftelsens døgnklinikk innen psykisk helsevern. 

I tillegg gjøres også grunnarbeidene for det planlagte byggetrinn 2, der høgskolen, Forsvaret og treningssenteret Family Sportsclub skal leie lokaler. Kontrakten om dette byggetrinnet sluttføres i disse dager, og trinnet skal etter planen stå ferdig våren 2016.

Terningen Arena Helsebygg, som Friskstiftelsen nå får oppført, skal stå ferdig allerede i september 2015. Bygget skal huse en døgnklinikk innen psykisk helsevern, med 20 behandlingsplasser og 40 ansatte.

Faglig samarbeid

Friskstiftelsen mener lokaliseringen på Terningen Arena er ideell.

– Nærheten til folkehelsetilbudene som Høgskolen i Hedmark og andre aktører i Terningen Arena samarbeider om betyr tilgang til et faglig felleskap som er interessant for oss. Vi får vi utnyttet ressursene, og forskningsmulighetene er store, sier Lars Lien.

Resultat av Terningen Nettverk

-Etablering av Friskstiftelsens nye døgnklinikk ved Terningen Arena er et direkte resultat av samarbeidet i Terningen Nettverk, sier Marit Aralt Skaug som leder Terningen Nettverk. Hun er også styremedlem i Friskstiftelsen.

 Ett av hovedområdene i Terningen Nettverk er helhetlig oppfølging av mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Dette har nettverket arbeidet med de siste 4 – 5 årene, og målet er å etablere et kompetansesenter for forskning, formidling og kompetanseheving innen helhetlig kriseoppfølging.

-Med døgnklinikken lagt til Terningen Arena får vi i tillegg nærhet til et behandlingstilbud innen psykisk helsevern, forteller Marit Aralt Skaug videre.

Fasadeskisse-mars-2015

Skissen viser fasade mot øst med både byggetrinn 2 og Helseshus på plass.

Forskningsgruppe

Friskstiftelsen er en del av spesialisthelsetjenesten, og skal behandle pasienter med post traumatisk stresslidelse (PTSD), alvorlig angst og alvorlig depresjon.

-At Friskstiftelsen nå bygges på Terningen Arena gir nye spennende muligheter for å styrke fagmiljøene til gjensidig nytte for alle parter, og for samarbeid om utdanning og forskning. Bl.a. skal Friskstiftelsen, Terningen Nettverk og høgskolen etablere en forskningsgruppe for traume- og stressforskning, under ledelse av professor Lars Lien.

Publisert: . Sist endret: .