Svært god søkning til masterutdanningene

Interessen for å ta masterutdanning ved Høgskolen i Hedmark fortsetter å øke. Ved søknadsfristens utløp 1. mars hadde høgskolen registrert 716 søknader til disse utdanningsprogrammene. Det er 148 flere enn på samme tid i fjor. 

Høgskolen i Hedmark tilbyr 10 ulike mastergradsutdanninger i det lokale opptaket. Den nye siviløkonom-utdanningen, Master i økonomi og ledelse (MBA), har utvidet søknadsfrist til 15. april, men hadde allerede 58 registrerte søknader 1. mars. Dette nye tilbudet konkurrerer til en viss grad med Master i offentlig ledelse og styring (MPA) og forklarer at dette studiet har en liten nedgang i interessen. Likevel har studiet over 100 søkere til 40 plasser. 

Grønn interesse

Interessen for våre "grønne" masterutdanninger er sterkt økende. Master i anvendt økologi på Evenstad har 98 søkere til 10 studieplasser, opp fra 62 året før. Master i bærekraftig landbruk mer enn dobler sin søkning og har 41 søkere til 10 plasser. 

MA-søkning_grafisk-fremstilt_2015

Søkningen til masterutdanningene ved Høgskolen i Hedmark fortsetter å øke

Helse og skole

Det er også økning i interessen for de helsefaglige masterutdanningene innen folkehelse og psykisk helsearbeid som tilbys på Campus Elverum. 

Master i tilpasset opplæring og Master i kultur- og språkfagenes didaktikk har også gledelig økning i søkningen, mens tilbudet i digital kommunikasjon har en liten nedgang. Interessen for Master i bioteknologi holder seg jevnt høy, med 122 søkere til 20 plasser. 

Opp 8,2 %

Det er ikke bare masterutdanningene som ligger i det lokale opptaket. Også andre videreutdanninger for helsepersonell, lærere og innen økonomi og ledelse, ligger i lokalt opptak. Totalt har høgskolen registrert 2637 søknader i årets lokale opptak pr 1. mars. Det er 200 flere enn på samme tid i fjor, en økning på 8,2 prosent. 

Til tross for den gode søkningen vil det bli åpnet for fortsatt søking på en rekke av tilbudene der vi har kapasitet til å ta imot flere. Dette blir lagt ut på nettsidene våre og kontinuerlig oppdatert. Her gjelder prinsippet om "først til mølla", så funderer du på å ta en masterutdanning eller annen videreutdanning må du handle raskt. 

Publisert: .