Stor suksess med karrieredag på Evenstad

Noen av aktørene og studentene på årets karrieredag

Torsdag 21. mai arrangerte studentene på Evenstad karrieredag. Over 70 deltakere møtte opp og gjorde dagen til en fantastisk spennende og flott dag! Tusen takk til dere alle sammen!

Torsdag 21. mai arrangerte studentene karrieredag på Evenstad for første gang på veldig mange år. Dagen var tenkt å være en møteplass mellom potensielle arbeidsgivere og våre studenter med tanke på at studentene kunne få litt mer informasjon rundt hva er det du som arbeidssøker må vektlegge både av faglig kompetanse, men også andre egenskaper for å få «drømmejobben». Det er også en unik mulighet for de ulike arbeidsgiverne å bli kjent med våre studenter, og å være i driekte dialog om hvilke kompetanse studentene sitter på og hva de tenker om fremtiden.

Vi var selvsagt veldig spente på hvor mange som møtte både av arbeidsgiveraktører og av våre studenter, men dagen ble en suksess med mellom 75 og 80 deltakere totalt sett. Dagen startet med deilig varm lunch fra Johnnys kantine, og deretter var det fullt trøkk fra studenter som benyttet tiden godt til å slå av en prat og å orientere seg rundt hva som trengtes når de nå snart skal inn på arbeidsmarkedet!

P1030784

Noen av aktørene på karrieredagen

Fra arbeidsgiversiden møtte Glommen AS, Moelven Østerdalsbruket, Norges Jeger og Fiske Forbund (NJFF) Hedmark, NJFF Sør-Trøndelag, Skogbrukets Kursinstitutt (SKI), Vestskog, Norsk Skogmuseum, Statens Naturoppsyn (SNO) og Vang kommune opp og hadde kjempeflotte stands i ørneauditoriet. Flere holdt også korte presentasjoner på powerpoint, og det ble masse spørsmål både under foredragene og rundt bordene på de ulike standene.

P1030781

Glommen var på plass og viste siste teknologi med bruk av drone

Vi ønsker å takke alle som deltok og som bidrog til å gjøre denne første karrieredagen til en suksess og en viktig arena vi også håper vi kan gjenta i årene som kommer! Takk også til alle studentene som møtte opp! Etter gårsdagens erfaring er det dere i årene som kommer som vil prege mye av det grønne arbeidslivet både i denne regionen og ellers i landet. Det er vi veldig stolte av! Tusen takk skal dere ha!

Publisert: .