Søkerøkning for 4. år på rad

Høgskolen i Hedmark opplever vekst i søkerinteressen for fjerde år på rad, viser tall fra samordna opptak. I tillegg kommer omlag like mange søkere til utdanninger i høgskolens lokale opptak. Totalt har 6 700 personer satt et studium ved Høgskolen i Hedmark øverst på sine prioriteringslister. 

Hele 3 417 personer har satt et studium ved Høgskolen i Hedmark øverst på sin prioritetsliste i årets samordna opptak til høyere utdanning. Det er 118 flere enn i fjor.

Høgskolen i Hedmark (HH) tilbyr 49 studier i årets samordna opptak. Det er seks færre enn i fjor, men HH oppnår likevel drøye 3,5 prosent økning i antall førsteprioritetssøkere. Økningen er noe lavere enn den nasjonale veksten på 6,7 prosent. Høgskolen har rekordhøye 2,19 søkere pr studieplass. Normalt regnes 2 søkere pr studieplass som sterke søkertall med tanke på å sikre at studieplassene fylles.

HH opplever også økt søkning til etter- og videreutdanninger som ligger i høgskolens lokale opptak, der 3 276 personer så langt har søkt om studieplass. Til sammen i lokalt og nasjonalt opptak har høgskolen dermed nesten 6 700 førsteprioritetssøkere. Dette er ny soleklar rekord!

-------

Populære Rena-studier

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena har hele 1352 søkere til sine 440 studieplasser i det nasjonale opptaket. Den nye bachelorutdanningen i beredskap og krisehåndtering slår svært godt an med 161 søkere til 20 studieplasser. Med 8,05 søkere pr studieplass er dette tilbudet det mest populære ved Høgskolen i Hedmark.

Bachelor i økonomi og administrasjon opplever nær doblet søkerinteresse. Det kan ha sammenheng med det nye siviløkonomstudiet, master i økonomi og ledelse, der en bachelor i økonomi og administrasjon gir opptaksgrunnlag. Over 160 personer har søkt om plass ved den nye masterutdanningen (lokalt opptak).  Også deltidstilbudet i bedriftsøkonomi, som avdelingen tilbyr på Hamar, opplever stor interesse fra søkerne.

Bachelor i eiendomsmegling er fortsatt populært, med 4,27 søkere pr studieplass.   

Bachelorutdanningene i Music Management og musikkproduksjon fortsetter å vokse, med henholdsvis 2,75 og 3,5 søkere pr studieplass.

Oppgang for helse

Helsefagene ved Avdeling for folkehelsefag på Campus Elverum opplever en fin økning i søkerinteressen. Sykepleietilbudene ved både Elverum og Kongsvinger har godt med søkere og vil fylle studieplassene. Bachelor i tannpleie øker kraftig og har 69 førsteprioritetssøkere til 20 plasser. Årsstudium i mat, ernæring og helse har for tredje året på rad 56 førsteprioritetssøkere til 20 plasser, mens årsstudium i sosialpedagogikk har 145 søkere til 40 plasser.

Litt tregere går det for idrettsfagene ved avdelingen. Her er det en liten nedgang å spore for de fleste tilbudene, men alle har flere søkere enn studieplasser.

Totalt har Avdeling for folkehelsefag 928 søkere til 467 studieplasser.

Stabil interesse for landbruk

For Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Evenstad og Blæstad er det kun mindre endringer i søkertallene sammenlignet med i fjor. Unntaket er årsstudium i økologisk landbruk, som har en fin økning og har 3,6 søkere pr studieplass.

Nedgang for lærerutdanningene

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Campus Hamar opplever i år en liten nedgang i søkerinteressen. Det skyldes delvis at avdelingen tilbyr fem færre utdanninger i årets nasjonale opptak, men det er også noe synkende interesse for barnehagelærerutdanningene og lærerutdanningene ved avdelingen.

Barnehagelærerutdanningene ved HH hadde en stor oppsving i fjor, men faller tilsvarende i år. Her kan det bli vanskelig å fylle studieplassene.

Det har vært en oppgang i søkerinteressen for lærerutdanninger nasjonalt i år, men HH tar ikke del i denne økningen. Det er en tendens til at de store byene med lærerutdanning gjør det godt. Grunnskolelærerutdanningene totalt ved HH har i år 30 færre søkere enn i fjor. 256 søkere til 160 studieplasser gir 1,6 søkere pr plass. Den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn har en fin økning i søkermassen og har 2,25 søkere pr plass.

Bachelorutdanningene innen animasjon og digital kunst og spillteknologi og simulering har gode søkertall, med hhv 2,38 og 5,45 søkere pr studieplass.

Avdelingen på Campus Hamar har totalt 865 søkere til sine 535 studieplasser.

____

For ytterligere kommentarer til årets søkertall for Høgskolen i Hedmark
kan prorektor Anna L. Ottosen kontaktes på tlf 924 93 041

 

Publisert: .