Søker engasjerte studenter

Studentorganisasjonen i Hedmark, StorHk, ønsker å styrke arbeidet for studentenes velferd og interesser, og søker i den forbindelse engasjerte studenter til å være med i en arbeidsgruppe. Vil du bidra? 

Studentorganisasjonen jobber i dag med å revidere sin nåværende organisasjonsform og deler av sin beslutningsplattform. Denne saken har studentparlamentet behandlet nå i april, hvor det har blitt vedtatt et ønske om å se nærmere på en eventuell endring av strukturen i organisasjonen. 

Tanken bak er å revidere hvordan det jobbes i dag, og se nærmere på hvordan vi eventuelt kan bli en mer effektiv og kraftfull organisasjon for fremtiden. Vi ønsker å styrke arbeidet for studentenes velferd og interesser, samt markere oss på en bedre måte.

Erfaring og attest 

I denne forbindelse søker vi engasjerte studenter som kunne tenke seg å være med å bestemme hvordan studentorganisasjonen skal se ut for fremtiden. Det skal nedsettes en prosjektgruppe som skal jobbe med dette, med oppstart så raskt som mulig. Arbeidet tenkes avsluttet i løpet av høsten.

Du vil få verdifull erfaring fra organisasjonsarbeid. Deltakere i gruppen vil få med seg en attest for sin innsats.

Slik søker du

Vi ønsker et søknadsbrev fra deg med litt informasjon om din bakgrunn og din motivasjon for å være med. Send din søknad til: storhk@hihm.no

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med organisasjonsrådgiver Lone Olsen for ytterligere informasjon.

NB! Søknadsfrist: 2 mai.

 

Publisert: .