Samfunnssikkerhet

Gjennom bred innsikt i hvordan de forskjellige instansene jobber med sikkerhet og beredskap, mener førsteamanuensis Bjørn T. Bakken at Norge vil bli bedre rustet til å håndtere trusler mot samfunnet.

Høgskolen i Hedmark har spennende studier innen risiko og sikkerhet. I dag er det et «innstikk» i Aftenposten, med et intervju av Bjørn T. Bakken ved Campus Rena, om hvordan man kan være bedre rustet til å håndtere små og store katastrofer.

Les saken her. 

Publisert: . Sist endret: .