Rekordmange masteroppgaver på Campus Hamar

Torsdag 4. juni ble alle avgangsstudenter fra Campus Hamars fire masterprogrammer hedret. I år er det totalt 77 stykker som har levert sine oppgaver, og dette er ny rekord!

Parvana Wangen og Eva Amble

Eva Amble (t.v.) og Parvana Wangen holdt studentenes tale

Dekan Morten Ørbeck innledet med en takketale til de fremmøtte studentene, og var svært stolt av at det er satt ny rekord i antall innleverte masteroppgaver. Deretter gratulerte konsernsjef i Eidsiva Energi AS Ola Mørkved Rinnan forsamlingen med vel gjennomført arbeid.

Parvana Wangen og Eva Amble, som begge har fullført sine mastere i tilpasset opplæring, holdt studentenes tale. Der trakk de særlig fram det gode samarbeidet og den gode oppfølgingen de har opplevd med sine lærere og veiledere på Campus Hamar.

Fordelingen på innleverte masteroppgaver er slik:
Fra Master i næringsrettet bioteknologi er det 12 stykker som har levert, fra Master i kultur- og språkfagenes didaktikk er 21 stykker som har levert, fra Master i digital kommunikasjon og kultur er det 7 stykker som har levert, mens hele 37 stykker har levert sin avhandling i Master i tilpasset opplæring.

Studentene mottok heder og ære, en rose og et lite minne fra Høgskolen i Hedmark før det ble feiret med kanapeer og forfriskninger i foajeen.

Musikkstudentene

Det musikalske innslaget var ved Campus Hamars egne fantastiske musikkstudenter, Mari Skullerud (MIKS-student), Thomas Hildonen (faglærerutdanning i musikk (trommer)) og Christian Ljønes Berg (faglærerutdanning i musikk (gitar)). Trioen spilte vakre versjoner av «Vise for gærne jinter» og «Blåklokkevikua» til stor applaus fra salen.

Høgskolen ønsker alle masterkandidatene lykke til videre!

 

 

 

BIOTEK-studentene

Representanter fra Master i næringsrettet bioteknologi

DIGKOM-studentene

Master i digital kommunikasjon og kultur

MIKS-studentene

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

MIT-studentene

Master i tilpasset opplæring

Publisert: . Sist endret: .