Bilde av Kine Jeanette Gjerdrum

Kine Jeanette Gjerdrum

- Praksisene var fantastiske! Drømmejobben er å jobbe på en plass som Beitostølen Helsesportsenter hvor jeg var i praksis, sier Kine Jeanette Gjerdrum.

Kine Jeanette Gjerdrum studerer Master i folkehelsevitenskap. Tidligere tok hun Bachelorgrad i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Hedmark. Kine sier hun valgte denne utdanningen fordi hun er genuint opptatt av helse, kosthold og fysisk aktivitet. Hun har stort ønske om å jobbe med forebyggende arbeid og i relasjon med mennesker; undervise, veilede og motivere mennesker til en livsstilsendring. Det å kunne jobbe i et tverrfaglig team med for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og annet helsepersonell synes hun er veldig spennende.

- Dette erfarte jeg i mine praksisperioder. På den måten kan man virkelig kunne oppnå store endringer hos mennesker som virkelig trenger en endring. For meg er det en drøm å kunne jobbe i et sånn tverrfaglig team. Kombinere det og veilede mennesker til en bedre hverdag samtidig som både de og jeg kan få være fysisk aktive i løpet av arbeidsdagen.

Se hvordan studentene på Bachelor i folkehelsearbeid har det:

 

Hvem tror du dette studiet passer for?

-          Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid! I løpet av studie opparbeider man seg grunnleggende kunnskaper i emner som blant annet folkehelse/forebyggende arbeid, kosthold og ernæring, didaktikk, fysisk aktivitet/treningslære, anatomi/fysiologi og pedagogikk. Fokuset er å jobbe forebyggende innen folkehelse. Tilrettelegge for ulike brukergrupper, samt det å kunne tilrettelegge for at befolkningen skal kunne være mer i fysikk aktivitet og ta sunne valg. Det er også fokus på å hjelpe mennesker som ønsker eller trenger en livsstilsendring.

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

-          Det er tipp topp! Aldersspennet i min klasse var fra 19 – 60 år. Alderspennet gjorde at det ble en god miks i klassen der noen hadde med seg mer erfaringer fra tidligere arbeidsliv enn de som kom rett fra videregående med noe mindre arbeidserfaring. Man lærer mye av hverandre.

I hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

-          Dette studiet er ikke et profesjonsstudie, så det er litt ulike meninger om hvorvidt man føler seg klar for arbeidslivet etter endt bachelorgrad i folkehelsearbeid. I utgangspunktet skal man ha gode nok kunnskaper og være godt rustet for arbeidslivet med denne bachelorgraden. Man kan ofte mer enn man tror og det er en god del jobber der ute man er godt kvalifisert for. I dette fagfeltet kan man litt om mye. Men det er jo det som gjør det så spennende.

Hvordan var praksisperiodene?

-          Praksisperiodene jeg har hatt har vært helt fantastiske, jeg trivdes utrolig godt! Jeg hadde praksis på Elverum Ungdomskole og ansvar for FYSAK. Jeg hadde også praksis på Beitostølen Helsesportsenter og Hernes Institutt. I disse praksisene lærte jeg utrolig mye om folkehelse og ikke minst om hvordan man bør jobbe forebyggende. Dette er tre veldig ulike praksiser. Dette ser jeg på som en fordel erfaringsmessig. Man jobber veldig ulikt på de tre ulike stedene, men alt handler om tilrettelegging for ulike brukergrupper.

 Hvordan er arbeidsmarkedet?

-          Det er få stillinger som er øremerket «bachelor i folkehelsearbeid», derfor kan det være lurt å skaffe seg kontakter og bygge et nettverk underveis i studietiden. Det er et større fokus på dette fagfeltet nå om dagen flere og det vil bli flere og flere jobber som blir øremerket folkehelsearbeid. Som sagt er ikke bachelor i folkehelsearbeid en profesjonsutdanning, men du blir kvalifisert til å jobbe på for eksempel frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste, som kostholdsveileder, idrettspedagog og mange andre stillinger innen kommune/stat. Eller man kan jobbe privat. Selv har jeg startet mitt eget enkeltmannsforetak og jobber ved siden av mastergraden.

 

«Du blir kvalifisert til å jobbe på for eksempel frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste, som kostholdsveileder, idrettspedagog og mange andre stillinger innen kommune/stat.».

 

Vil du anbefale andre å blir studenter ved Høgskolen i Hedmark? 

- Ja, absolutt! Vi har dyktige og erfaringsrike forelesere som er engasjert i faget og gjør timene spennende. Det er bare å banke på døren til en foreleser hvis du har noen spørsmål etter timen, de hjelper deg mer enn gjerne. Dessuten er studieadministrasjonen flinke til å tilrettelegge for hver enkel student. De jobber hardt for at alle studenter skal ha det bra. Organiseringen av emnene og praksisene fungerer bra, og det som ikke fungerer bra blir det gjort noe med! I tillegg er fasilitetene på campus top-notch! Hele campus har en folkehelseprofil og det merkes f.eks. ved at man må lete etter heisene, og trappene er i sentrum for oppmerksomheten. Det er også veldig gode muligheter for å ta et semester i utlandet, der du får utviklet deg og får en annen synsvinkel på fagområdet.

Tips til nye studenter?

- Jeg vil anbefale alle studentene å møte opp på forelesningene, da disse er spennende og veldig lærerike. Samtidig vil jeg anbefale å lese masse pensum for å føle deg enda bedre rustet for arbeidslivet, samtidig som jeg påstår at det lønner seg å studere utover hva det står lærerplanen. Da får du en dypere breddekunnskap og dermed vil stille sterkere til en videreutdanning eller mastergrad.

 

 

 

Publisert: . Sist endret: .