Personlig økonomi et stadig viktigere tema

Studentene Ranveig Kjelsnes, Beatrice Bjørnbakken og Bjørn-Terje Nedreberg mener bankene kan bidra med mye når det gjelder å utdanne ungdom i personlig økonomi. (Foto: Aud I Barstad, Sparebanken Hedmark).

- Uten riktig kunnskap kan unge lett gå i fella, mener Ranveig Kjelsnes, Beatrice Bjørnbakken og Bjørn-Terje Nedreberg. Studentene ved Årsstudium i samfunnsfag besøkte denne uka Sparebanken Hedmark i Hamar.  

Formålet med besøket var å finne ut mer om hvordan banken ivaretar sin samfunnsrolle, blant annet gjennom rådgivning i personlig økonomi og som arbeidsgiver. Som samfunnsfagsstudenter synes de at det er viktig å kjenne bankens rolle i samfunnet.

- Det meste i samfunnet handler om penger. En kommer ikke utenom det. Det å kjenne bankens rolle gjør at en får et bedre overblikk over samfunnet, sier Beatrice.

Viktig å vite hvordan

Studentene er også enige om at kjennskap til hva som skal til for å få en god personlig økonomi bare blir viktigere. De mener at banken spiller en viktig rolle når det gjelder å utdanne ungdom i personlig økonomi.

- Det er viktig, fordi mange unge går i den økonomiske fella, forteller Bjørn-Terje som synes det burde bli et eget fag i skolen.

Banksjef Snorre Sveløkken mener at banken må klare å balansere det å være en god rådgiver og samtidig være selger. Han ber de unge være bevisste på at dagens rentenivå er lavt og at de bør legge opp forbruket sitt med tanke på at renta kan stige.

- I tillegg er det spesielt viktig for oss som bank å presisere overfor unge kunder at de for all del må forsøke å unngå å dra på seg inkassosaker. Dette kan ødelegge for dem i mange år fremover med tanke på etablering og behov for låneopptak, understreker banksjefen.

Les mer om det spennende besøket.

Publisert: .