Pedagogisk fagdag 15. april

Prodekan for utdanning og fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring inviterer til pedagogisk fagdag på Campus Hamar 15. april 2015. Hensikten med dagen er å gi kompetansepåfyll og erfaringsdeling knyttet til sentrale praktisk-pedagogiske problemstillinger. 

Sammen med prodekan for utdanning Elin Bakke ønsker fagteamet å fokusere på hvordan smart bruk av digitale verktøy kan hjelpe oss i undervisningshverdagen, og hvordan bruken må sees i sammenheng med mer generelle høgskolepedagogiske problemstillinger:

  • Veiledning og tilbakemelding til studenter – har vi et forbedringspotensial?
  • Hvordan legge til rette for varierte og studentaktive læringsformer?
  • Hvordan sørge for bedre og hyppigere tilbakemelding til studentene?

Sammen med bidragsytere fra fagmiljøene ønsker fagteamet å diskutere disse problemstillingene, vise muligheter og skape en god arena for erfaringsutveksling. Dagen vil inneholde både foredrag, praktiske eksempler og avsluttes med workshop i videotilbakemelding.

 

Meld deg på fagdagen ved å sende e-post til avdelingsrådgiver Terje Mølster

Tilsvarende fagdag ble arrangert ved Campus Rena 11. mars, og skal arrangeres ved Campus Elverum 26. mai.
Fagdagene er et ledd i høgskolens utviklingsarbeid med utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring, og er et av flere tiltak fagteamet står bak for å bidra til videreutvikling av undervisningsformene ved høgskolen. 

Publisert: . Sist endret: .