På vei mot en bærekraftig utdanning?

Wendy L. Meyer fra HH har i perioden 2011-2015 videreutviklet drama/teaterfaget både på lærerutdannings- og ungdomsskolenivå på Marangu Teachers’ College i Tanzania. Høsten 2014 ble den første avsluttende eksamen Theatre Arts avholdt.

Implementering av drama- og teaterfaget i Tanzaniansk ungdomsskole -  på vei mot en bærekraftig utdanning?

Marangu Teachers’ College (MTC) har siden 2006 hatt en partnerskapsavtale med Høgskolen i Hedmark, avdeling LUNA. Samarbeidet ble opprettet i forbindelse med utdanning av lærere ved MTC i kunst- og kulturfag med Bachelor i Community Arts hvor målet også var å styrke studentenes bevissthet i forhold til egen kulturarv.

Prosjektet ble finansiert av NORAD og avsluttet i 2011. Foruten lærerutdanningsinstitusjonen består MTC også av to øvingsskoler; Masoezi primary school og Darajani Secondary School (ungdomsskoletrinn med elever fra 8. til 11. klasse). Darajani har også vært praksisskole i forhold til internasjonalt semester for flere studentgrupper fra Høgskolen i Hedmark

Norad-prosjektet åpnet opp for en meget spennende faglig videreutvikling og nye utfordringer i forhold til etablering av det fireårige valgfaget Theatre Arts i ungdomsskolen, og potensielt som nytt fagtilbud i lærerutdanningen på Marangu Teachers’ College. Skole-faget Theatre Arts ble implementert i tråd med nasjonal læreplan Theatre Arts Syllabus 2008 i 2009 på Darajani secondary, som hittil er den første av to skoler i Tanzania, som har satt i gang faget. Høsten 2014 ble den første nasjonale avsluttende eksamen Theatre Arts avholdt for avgangselevene på denne skolen.

Et av hovedområdene i læreplanen for faget er Theatre for Social Change. Som et ledd i en bærekraftig utdanning vektlegges det at elevene er medvirkende i hele prosessen ved at de både reflekterer over samtidens tanzanianske politiske temaer, kulturelle temaer, kjønnspolitiske temaer, helsetemaer, utdanningspolitiske og familiepolitiske temaer slik de ses fra ungdommenes eget perspektiv, og igjen fremstilles disse i kunstnerisk form og uttrykk som kommuniseres ut til lokalsamfunnet.
Wendy L. Meyer har i årene fra 2011 – 2015 gjennom FOU prosjektarbeid  videreutviklet drama/teaterfaget både på lærerutdannings- og ungdomsskolenivå på MTC både gjennom undervisning som gjestelærer, utvikling av pensumslitteratur og skolemateriell samt skrevet forskningsartikler.  I tillegg har samarbeidsprosjektet blitt utvidet med at Universitetet i Dar es Salaam ved The Department for Fine and Performing Arts er nå med som partnere. Det er viktig at samarbeidet styrkes gjennom støtte fra høyere faglig relevant utdanningsinstitusjon i Tanzania nettopp fordi drama/teaterfaget ikke blir tilbudt på andre ungdomsskoler i landet. Kompetansen innenfor faget bør kvalitetssikres og spres nasjonalt til flere skoler.

På nåværende tidspunkt er situasjonen sårbar fordi det ikke er utdannet nok lærere med en dramafaglig bakgrunn (Meyer, 2010). Videre blir det påpekt at en av grunnene til at lærerskolestudenter ikke velger Theatre Arts som fag, kan være at de ikke har erfaring med faget fra skolen (Lihamba, 2007). I og med at flertallet av barn/unge ikke påbegynner høyere utdanning får bare få jenter, anledning til å lære mer om kunstfag og delta i kunstfaglige aktiviteter.

Publisert: .