Professor Torstein Storaas

Torstein Storaas ble i dag tildelt opprykk til professor i viltforvaltning

Torstein Storaas ble i dag tildelt opprykk til stilling som professor i viltforvaltning ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. Flere andre ansatte ved høgskolen fikk også innvilget opprykk i dagens høgskolestyremøte. 

Storaas er høgskoledosent ved høgskolens avdeling for anvendt økologi og landbruksfag ved Campus Evenstad. Han ble i 1985 tilsatt ved Skogskolen på Evenstad, der han også var rektor en periode på slutten av 80-tallet, før skogskolen ble en del av Hedmark Distriktshøgskole i 1989 som igjen ble del av Høgskolen i Hedmark i 1994. Storaas har vært dekan ved avdelingen, valgt prorektor og medlem av høgskolens styre. 

Det sakkyndige utvalget som har funnet Storaas professorkompetent har bestått av professor Ilse Storch fra Universitetet i Freiburg, professor Peter Pekins fra University of New Hampshire og professor Harry P. Andreassen fra Høgskolen i Hedmark. 

Kommisjonen fremhever Storaas sin faglige og personlige betydning for utviklingen av høgskolens avdeling på Evenstad. De påpeker hans globale ry og anerkjennelse som rype- og elgforsker, hans evne til å knytte sammen forskning og undervisning, hans engasjement i akademisk utvikling, styring og ledelse, og hans særegne kommunikative evner. 

-Det er veldig moro å bli professor. Det har jo lenge vært et mål der framme, men veien hit har ikke akkurat vært bein, sier Storaas. 

Susan Lee Nacey

Susan Lee Nacey ble av høgskolestyret tildelt personlig opprykk til professor i engelsk på grunnlag av kompetanse. 

Susan Lee Nacy

Professor Susan Lee Nacey

Nacey er førsteamanuensis i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, hvor hun har vært tilsatt siden 2001. Hun ble i forbindelse med at hun søkte en professorstilling ved Høgskolen i Bergen funnet professorkompetent av en sakkyndig komite bestående av professor emeritus Aud Marit Simensen fra Universitetet i Oslo, professor Stephen Darren Dougherty fra Universitetet i Agder og professor Aud Solbjørg Skulstad ved Universitetet i Bergen. 

Det formelle kompetansenivået ved engelskseksjonen ved Høgskolen i Hedmark blir med dette ytterligere styrket. Seksjonen er blant annet involvert i høgskolens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 

Per Ivar Kvammen

Førsteamanuensis Per Ivar Kvammen tilsettes i nyopprettet stilling som dosent i realfagsdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. 

per_kvammen

Dosent Per Ivar Kvammen

Stillingen som dosent i realfagspedagogikk ble besluttet opprettet av styret i februar 2015, under forutsetning av at Kvammen ble funnet kvalifisert for stillingen. Høgskolen fikk nedsatt et sakkyndig utvalg bestående av professor Doris Jorde fra Universitetet i Oslo, dosent Geir Botten fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og dosent Peter Van Marion fra NTNU. 

Utvalget peker blant annet på Kvammens omfattende forsknings- og utviklingsarbeid etter at han fikk opprykk til førsteamanuensis i 1989, og at han tilfredsstiller kravene til kompetanse innenfor både naturfagdidaktikk og matematikkdidaktikk. Komiteen konkluderer enstemmig med at Kvammen er kvalifisert til å kunne tilkjennes dosentkompetanse i realfagsdidaktikk i den nyopprettede stillingen han er kallet til. 

Tore Mysen

Tore Mysen tilsettes i bistilling som professor II i markedsføring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag for perioden august 2015 til juli 2017. Mysen skal styrke den faglige kompetansen rundt avdelingens nye master i økonomi og ledelse. 

Mysen er tilsatt som professor i markedsføring ved Markedshøgskolen og avdelingen ser seg svært fornøyde med at han har sagt seg interessert i en bistilling ved Høgskolen i Hedmark. Hans kompetanse vil styrke markedsføringsområdet både innen forskning og undervisning. 

 

Vi gratulerer med opprykk og tilsetting!

 

Publisert: . Sist endret: .