ØKOKRIM til Rena

Tirsdag 24. februar (kl 10.00-12.00) vil ØKOKRIM holde et foredrag ved Campus Rena, med tema: "Økonomisk kriminalitet og revisors rolle".

 

Foredraget er lagt inn i forelesningsplanen for studenter ved "Bachelor i regnskap og revisjon", men er åpent for alle andre interesserte også.

 

Fagdirektør Geir Kjetil Finneide og spesialetterforsker Morten Bamle, begge fra ØKOKRIM, vil ta for seg revisors virksomhet sett fra ØKOKRIMs ståsted: 

- Revisors ulike roller

- ØKOKRIMs forventninger til revisor

De vil ha en gjennomgang som vil bli belyst med eksempler fra saker.

 

Hjertelig velkommen til foredrag 24/2 kl 10.00 - 12.00, i auditorium M202!

 

Publisert: .