Nye tall fra Studiebarometeret

I dag la NOKUT frem resultatene fra den landsomfattende undersøkelsen av studentenes opplevelse av studiekvalitet i norsk høyere utdanning, Studentbarometeret. Høgskolen i Hedmark plasserer seg litt over snittet på de fleste parameterne i undersøkelsen.  

Undersøkelsen omfatter samtlige studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femteårsstudenter på integrerte masterprogram. Nesten 25 000 studenter fra omtrent 60 universiteter og høyskoler svarte på undersøkelsen høsten 2014. Det tilsvarer en samlet svarprosent på 42 % og en solid oppgang fra 32 % da undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2013.

Resultatene fra undersøkelsen samles på www.studiebarometeret.no. Her kan studiesøkere, studenter, institusjoner og andre finne informasjon om og sammenligne studentenes oppfatninger om kvaliteten i enkeltstudier i hele Norge. Nytt av året er tidsserier som tillater brukere å sammenligne tall fra 2013 og 2014.

Høgskolen i Hedmark

Svarprosenten ved Høgskolen i Hedmark var på i overkant av 48 %, godt over det nasjonale gjennomsnittet. Høgskolen plasserer seg på eller litt over snittet på parameterne som undersøkes. Særlig positivt slår målingen samlet sett ut på undervisning, læringsmiljø, medvirkning og praksis.

Høgskolen i Hedmark har også to studier på "fem på topp" lista innenfor utvalgte kategorier som NOKUT fremhever. Det er grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn, samlingsbasert på Campus Hamar, og bachelor i sykepleie heltid på Campus Elverum. 

-Studiebarometeret gir oss viktig informasjon som vi bruker i vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid, sammen med blant annet underveisevalueringer i de enkelte studieløpene, kandidatundersøkelser og våre egne tilfredshetsundersøkelser, sier rektor Lise Iversen Kulbrandstad. 

-Alle studieledere går igjennom resultatene fra Studiebarometeret sammen med faglærere og tillitsvalgte studenter, og ser spesielt på hvor det er utfordringer som må tas tak i og følges opp, forklarer rektor. 

 

Se resultater og sammenlign studier på www.studiebarometeret.no 

 

 

Publisert: .