Nye studentrepresentanter i høgskolestyret

Hallvard Olden, student på Evenstad, og Stine Dahl, student på Rena, er valgt av studentene til å representere dem i høgskolestyret kommende periode. 

Hallvard Olden, som studerer bachelor i utmarksforvaltning på Evenstad, og Stine Dahl, som studerer økonomi og administrasjon på Rena, er valgt inn som studentenes representanter i høgskolestyret for neste periode. 

Hallvard er opptatt av kvaliteten på undervisningen og faginnholdet i utdanningene.

-Vi må lære de riktige tingene og vi må ha en studiehverdag som er preget av forskningsbasert undervisning der studentene selv får delta aktivt. Dette krever et godt samarbeid lærere imellom og mellom studenter og lærere. Sammen med en ledelse som ønsker dette for studentene – er dette mulig å få til! sier Hallvard. 

Stine har allerede ett år bak seg som studentrepresentant i styret ved Høgskolen i Hedmark, og er glad for å få muligheten til å fortsette i det vervet.

-Som representant i høgskolestyret har jeg sett hvordan høgskolen faktisk fungerer og fått en større forståelse for hvor viktig vårt samfunnsoppdrag er, sier hun. Universitets- og høgskolesektoren er i store endringer, og det er spennende å få være en del av denne prosessen. 

Vi gratulerer Hallvard og Stine og ønsker dem lykke til i ansvarsfulle verv, til beste for studentene og hele Høgskolen i Hedmark!

 

Publisert: .