Ny masterspesialisering

Master i økonomi og ledelse tilbys med spesialisering i økonomistyring eller spesialisering i markedsføringsledelse. 

NOKUT akkrediterte denne uken også den andre spesialiseringen i den nye masterutdanningen i økonomi og ledelse som tilbys ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag fra høsten. 

Akkrediteringen innebærer at vår nye Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Hedmark blir tilbudt i to versjoner - en med spesialisering i markedsføringsledelse og en med spesialisering i økonomistyring. Gitt at søkerne oppfyller spesifikke opptakskrav vil begge versjonene gi rett til sidetittelen "siviløkonom". 

Spesialiseringen økonomistyring fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetenes systemer dermed utsettes for høyere krav til å fremskaffe relevant styringsinformasjon. Derfor vil virksomhetene ha behov for mer robuste og helhetlige styringssystemer som også blir satt i en større strategisk sammenheng hvor verdiskapingen er det sentrale.

Spesialiseringen markedsføringsledelse tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedre virksomhetens inntekter.

Les mer 

Master i økonomi og ledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: .