Nordand til Hamar

-Det er symbolsk at den siste offisielle oppgaven jeg har som rektor er nettopp å åpne denne Nordand konferansen, som er en sentral møteplass for fagmiljøet i mitt hjerte, sier Lise Iversen Kulbrandstad, som er avtroppende rektor for Høgskolen i Hedmark. 

Hun var glad for å få æren av å åpne den 12. forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk, som blir arrangert på Campus Hamar. Konferansen er et samarbeid mellom Multiling ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Hedmark.

Nye impulser

Lise Iversen Kulbrandstad

Avtroppende rektor ved Høgskolen i Hedmark, Lise Iversen Kulbrandstad, åpnet den 12. Nordand konferansen i dag. 

Formålet med konferansen er å føre sammen andrespråkssforskere i de nordiske landene for å beskrive og kartlegge den nordiske forskningen, for å øke samarbeidet mellom landene og for å initiere ny samnordisk forskning. Temaet for årets konferanse er: Andrespråklæring og andrespråksundervisning i et livsløpsperspektiv.

-Forskningskonferanser er viktige deler i det akademiske livet vårt. De er møteplasser der vi utfordrer og lar oss utfordre. Bryner problemstillinger, teorier, metoder, analysetilnærminger og resultater for hverandre, som forhåpentligvis fører til nye impulser som driver fagområdet vårt fremover, sier Kulbrandstad.

 

Tett program

Konferansen varer frem til lørdag og det er påmeldt ca 100 forskere. I løpet av de tre dagene konferansen varer vil det bli gjennomført over 60 parallellseksjoner. I tillegg er det fire plenumsforelesninger ved: 

Gabriele Kasper, University of Hawai’i at Mānoa

Scott Jarvis, Ohio University

Helle Pia Laursen, Aarhus University

Ulrika Magnusson, Stocholm University

Program og sammendrag for hele konferansen finner dere her! :

Publisert: .