Nå kan du søke om studieplass!

Nå kan du registrere søknader om studieplass i både vårt lokale opptak og til studier i Samordna opptak. Husk å sjekke hvilken søknadsfrist som gjelder for studiene du er interessert i!

Skal du søke årsstudier, bachelorutdanninger eller grunnskolelærerutdanninger skal du søke via Samordna opptak. Dersom du har generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april. Søkere med utdanning fra et ikke-nordisk land, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse har søknadsfrist 1. mars.

Skal du søke opptak til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring på bakgrunn av Y-vei eller opptak til 2. år på bachelorutdanninger gjør du dette via lokalt opptak. Søknadsfristen for studier i lokalt opptak er 1. mars.

Nyttig informasjon om prosedyrer rundt søknadsregistrering og hvilke frister som gjelder finner du på våre sider for Søknad og opptak

Lykke til med ditt studievalg!

Publisert: . Sist endret: .