Bilde av hovedforeleser Ivar Vehler

Veiledernettverket Innlandet avholdt onsdag 4. februar fagdag på Høgskolen i Hedmark. Temaet var Mindfulness i veiledning og hovedforeleser var sosiolog Erik Vehler.

Mindfulness i veiledning

Vehler startet fagdagen med forelesningen "Mindfulness - indre lederskap i møte med andre. Alle utviklingsrelasjoner starter i deg" Her snakket han om hvilke krefter som virker i oss i dagens samfunn og forklarte hva minfulness var i hans perspektiv. Han hadde også fokus på hva mindfulness og selvledelse har til felles, og hvordan mindfulness kan fordype en relasjon mellom veileder og veisøker.

Etter lunsj var det fire ulike workshops som ga deltagerne mulighet til en praktisk tilnærming til temaet. Ansvarlig for disse var spesialpedagog Kari Bø, psykolog Ninni Hannevold,  spesialpedagog Marit Helen Sannes og prest/psykolog Susanne Sønderbo.

 Det var i alt 160 påmeldte deltagere. I tilbakemeldinger ga mange uttrykk for at man hadde fått flere ord og nye perspektiv på veiledning.
 Veiledernettverket er et samarbeid med fylkesmennene i Hedmark og Oppland og de tre høyskolen.Hensikten er å styrke samarbeidet på fag- og praksisfeltet veiledning.

Publisert: .