Knut Ståle Hauge

"Alt gammelt er ikke gammeldags!" Førsteamanuensis Knut Ståle Hauge har skapt en unik samling. 

I 15 år har førsteamanuensis Knut Ståle Hauge fulgt kallet om å redde norsk skolehistorie fra konteinere og ryddebål. I går ble kronen satt på verket – åpningen av en unik samling pedagogisk kildemateriale på Campus Hamar. 

Knut Ståle Hauge har trålet utallige skoleloft i jakten på gamle skatter – bøker og annet materiell som er brukt i undervisning i norsk skole opp gjennom tidene. Han har også fått god hjelp av skoler i hele landet, som både har sluppet Hauge til i støvete kott og mørke loft, og sendt ham historiske og kulturelle skatter. Ofte har skattene blitt berget opp av konteinere på vei til de evige jaktmarker.

"Flinke" vaktmestre

Designerstol

-Det er nok ikke få vaktmestere som opp igjennom årene lykkelig har kunnet fortelle sine foresatte at «nå har je kaste enda mer!», sier Hauge. Da har de ikke vist hvor verdifulle gjenstander og bøker de har kvittet seg med.

-Denne stolen leste jeg om i et designblad her om dagen; «design 1930, verdi 2500 kroner». Hvor mange konteinerlass med slike stoler har ikke blitt sendt på tippen de siste tiårene?

Verdier

Èn ting er de materielle verdiene, men bøker og gjenstander brukt i norsk skole opp igjennom tiden har også en sosial og kulturell verdi. De forteller om pedagogisk utvikling, kulturell utvikling og sosial utvikling.

tobakk-og-slaveri

-Denne plakaten ble brukt for å lære barna om tobakksplanten, men samtidig lærer den også barna at slaveri er naturlig og nødvendig, trekker Hauge frem som eksempel.

Ikke et museum

Det ligger mye kreativitet fra dyktige pedagoger bak utviklingen av undervisningsmidler som har blitt brukt i skolen opp gjennom tidene. Flotte modeller for å forklare prinsippet bak taljer, kunstferdige tegninger og plakater om planter, dyr og historie, osv.

Haugesamlingen skal ikke være et museum, men brukes i dagens lærerutdanninger ved Høgskolen i Hedmark. Studentene kan bruke det både til inspirasjon og kreativitet, og til refleksjon over pedagogikk og fagformidling.

I tillegg vil det pedagogiske kildematerialet være interessant i forbindelse med forskning og utviklingsarbeid.

Midtbyen skole

Samlingen er lokalisert i Midtbyen skole på Campus Hamar. I 1. etasje er det innredet et klasserom fra 1960-70-årene, med utvalg av læremidler fra alle skolefag.

I underetasjen er det blant annet installert et gammelt klasserom fra 1890-tallet. 

Anna-og-Knut-Ståle

-Dette må være prototypen på en mann og hans prosjekt, sa prorektor Anna L. Ottosen om Hauges samling. Hun fikk æren av å klippe snora og åpne samlingen.

Publisert: .