Kent Are Nettum og Catharine Meissner studerer en fagbok på biblioteket

Pensum er viktig å få med seg når man studerer. Kent Are Nettum og Catharine Meissner bruker mye tid på egenstudier. 

- Vil du bli lærer og ønsker faglig fordypning så er lektorutdanningen et godt valg for deg, sier Catharine Meissner. Hun la 16 år som frisør bak seg og startet opp på den femårige lektorutdanningen ved Høgskolen i Hedmark høsten 2013.

Naturlig valg

Meissner synes valget var lett da hun skulle skifte yrke og skaffe seg ny utdannelse. – På grunn av familiære forhold var det ikke aktuelt for meg å starte opp på en utdanning langt unna. I tillegg har jeg engelsk som morsmål og kunne tenke meg å få mer utbytte av det. Lektorutdanning i engelsk passet derfor veldig godt for min del.

Sammen med Kent Are Nettum, som har valgt lektorutdanning i norsk, var Catharine Meissner blant de første som startet opp på lektorutdanningen ved Høgskolen i Hedmark etter ny rammeplan i 2013.

Ny ordning

Før 2013 oppnådde man tradisjonelt lektorkompetanse ved å ta fag ved universitetene for så å supplere med praktisk-pedagogisk utdanning. Etter 2013 har det vært mulig å studere til lektor ved å ta et helhetlig studieløp som kombinerer fag, pedagogikk og undervisningslære (didaktikk) i en og samme utdanning. Et utdanningsløp som Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Vestfold og Buskerud var først ute med å tilby.  

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av de fire første årene er studentene også ute i praksis noe som gir studentene et godt innblikk i hva som venter dem etter endt utdanningsløp.

- Praksis er gull verdt og gir oss mulighet både til å skaffe oss egne erfaringer, samt sette fagene våre i perspektiv, sier Nettum. Han har praksis ved en videregående skole i Oppland og synes ordningen er svært god. – Det er ikke slik at vi blir pushet til å gjøre noe vi ikke er komfortable til. Det blir isteden lagt til rette for at vi skal få et godt utbytte av oppholdet.

Studieleder Eva Marie Syversen sier det ikke er problematisk å oppdrive praksisplasser for studentene. – Vi opplever at de videregående skolene er svært positivt innstilt til å ta imot og veilede studentene våre.

Godt arbeidsmarked

Det er også i skolenes interesse at kandidatene som uteksamineres er gode og dyktige, for behovet for nye lektorer er økende. Den videregående skolen står overfor et skifte når etterkrigsgenerasjonene går av med pensjon. Det er derfor gode muligheter for kandidater som Meissner og Nettum til å sikre seg jobb etter endt utdanning.

Både Meissner og Nettum trives godt med å gå i dybden av sine respektive hovedfag og ser for seg å jobbe ved studiespesialiserende retning i den videregående skolen. Med engelsk og norsk som hovedfag er det også muligheter for å undervise på yrkesfag.

Mange karriereveier

Den videregående skolen er imidlertid ikke den eneste muligheten med en lektorutdanning. Med lektorkompetanse kvalifiserer du også for arbeid i ungdomskolen, og for andre yrker der språkfag og ferdigheter i formidling er ettertraktet, eksempelvis i media, forlagsbransjen, i kommuner, fylker, departementer m.m. I tillegg er det mulig å studere videre på doktorgradsnivå.

- Muligheten til å jobbe med forskning var faktisk noe jeg ble gjort oppmerksom på når jeg søkte rundt etter informasjon om studiet, sier Meissner, og hun ser ikke bort fra at det en dag kan bli aktuelt. – Det er fint å ha muligheten til å kunne gjøre noe annet dersom jeg ikke kun vil undervise.

Doktorgradsutdanning

Ved Høgskolen i Hedmark tilbys PhD i lærerutdanningsfag, og med fullført lektorutdanning i språkfag kan du kvalifisere for opptak til denne.

Det er imidlertid igjen noen år før det vil være aktuelt for Meissner og Nettum, og den tiden skal benyttes godt.

Viktig med studieteknikk og fokus

Dette er ikke studiet for de som ikke vil jobbe, slår begge fast. Det er fort gjort å bli hengende etter om man ikke jobber systematisk, jevnt og trutt. I snitt har de tre dager med undervisning og to dager egenstudier i løpet av uka, og dagene med egenstudier bør benyttes godt, mener Meissner.

- Det føles kanskje litt ekstra intenst ut akkurat rundt eksamenstidspunktet, men stort sett har vi det også veldig hyggelig, sier Nettum som berømmer det gode studie- og studentmiljø.

Godt studie- og studentmiljø

Selv startet han som student ved Universitetet i Oslo, men valgte å søke seg over til Høgskolen i Hedmark og er godt fornøyd med overflyttingen.

- Ved høgskolen er vi en mye mindre gruppe studenter, og nærheten mellom studentene og foreleseren er et stort pluss for oss, sier han.  – Det er ingenting i veien for at vi kan oppsøke foreleserne utenom undervisningen for å få tilbakemelding eller hjelp med faglige spørsmål.

- Er du akademisk anlagt og har en lidenskap for et av språkfagene så kan vi absolutt anbefale lektorutdanningen ved Høgskolen i Hedmark, sier Nettum og Meissner avslutningsvis.

Les mer om vår lektorutdanning i språkfag

 

Publisert: . Sist endret: .