Lever på nåde i egen familie etter slag

– Med litt hjelp ville muligens flere ha kommet seg tilbake i jobb og mestret livet som mor og far på en mye bedre måte, sier Randi Martinsen som har forsket på unge mennesker med hjerneslag. 

Unge som rammes av hjerneslag er spesielt sårbare. De sliter med å komme tilbake i jobb og har problemer med å mestre livet som mor og far. – Oppfølgingen i kommunene er for dårlig, mener forsker Randi Martinsen ved Høgskolen i Hedmark. 

Hvert år får 15 000 hjerneslag i Norge. De mest sårbare er småbarnsforeldre. De er ofte i en livsfase der de både skal gjøre karriere, følge opp barn og familie, kanskje fullføre en utdanning og sørge for at økonomien går rundt. 

Mange historier

En småbarnsfar i sin beste alder. Han er gift og har en god, men krevende jobb. Han har ett barn og venter sitt andre.

Så går alt i svart. Han får hjerneslag. Men overlever.

De første ukene og månedene går med til opptrening. Han blir beskyttet og tatt vare på av familien og spesialisthelsetjenesten.

Men etter hvert melder hverdagen seg: kravene om å fungere som normalt, hente og levere i barnehagen, lage middag, være med på aktiviteter og komme seg tilbake på jobb. Du ser jo helt frisk og normal ut.

Men det er bare utenpå. For personer med hjerneslag er det nemlig vanlig å få problemer med hukommelsen og konsentrasjonen, de er ofte trøtte selv om de har sovet i mange timer, de kan ha problemer med språk og tale, mange sliter med angst og depresjon og får problemer med sosiale relasjoner. 

Svært sårbare

– De er veldig sårbare, særlig de som har små barn. Overgangen til arbeidslivet og familielivet er svært vanskelig. Mange opplever skilsmisse, og noen opplever at de ikke klarer å opprettholde kontakten med barna sine, sier Randi Martinsen. 

Hun er førsteamanuensis i sykepleievitenskap på Høgskolen i Hedmark, og har intervjuet 52 personer i arbeidsfør alder (18–67 år) som har gjennomgått et hjerneslag. Noen ble fulgt opp i halvannet år. 

I en artikkel på forskning.no forteller Martinsen mer fra sin forskning på unge med hjerneslag. Gjennom forskningsprosjektet har Martinsen i samarbeid med kollegaer utviklet og prøvd ut et eget samtaleprogram. Dette skal bidra til å forebygge psykososiale problemer for slagrammede.

 

Les artikkelen på forskning.no

 

Publisert: .