Camilla Vaaden

Camilla Vaaden

Camilla Vaaden er avgangsstudent på bachelorstudiet i landbruksteknikk på Blæstad.

Hvorfor har du valgt å studere bachelor i landbruksteknikk?

Jeg valgte å studere landbruksteknikk på grunn av mine interesser. Jeg er oppvokst på et småbruk og jeg har alltid vært interessert i både dyr, gårdsdrift og traktorer. Jeg fant Blæstad i studiekatalogen og tenkte at “dette vil jeg prøve”!  

Hvordan er studiet og studiemiljøet?

Landbruksteknikk er et veldig variert og fint studie. Det at man i mange emner sitter i klasserom og lærer teori, for deretter å gå ut i verkstedet og prøve det i praksis, er helt knall! Studentmiljøet er også veldig, veldig bra! Da vi ikke er så mange studenter på campus, kjenner alle hverandre og man får et tett bånd med både medstudenter og forelesere!

Bacheloroppgave om fjøs

Flere bønder opplever at ting ikke går helt som planlagt med det tekniske når de bygger nytt fjøs. I min bacheloroppgave skal jeg prøve å kartlegge tekniske feil i nye svin- og storfefjøs ved hjelp av en spørreundersøkelse.

Fremtidsplaner

Jeg håper etterhvert på å få meg en jobb som enten i-mek selger, fjøsplanlegger eller lignende. Jeg vil bo på gård når jeg “blir stor”!  

Hvorfor skal man velge Blæstad som studiested?

Man bør velge Blæstad fordi det er en super plass å studere. Hverdagen består av forelesninger, praksis og utferder, noe som gir en variert studiehverdag! I tillegg blir man en del av et studentmiljø som man garantert vil stortrives i!  

Publisert: .