Lærerikt å få bidra

SKILLS er studentenes bistandsprosjekt ved Høgskolen i Hedmark, og har hovedsamarbeid med Namibiaforeningen. 

Namibia har en økende modernisering, likevel ønsker flere av stammene en tradisjonell levemåte. For å skape forutsetninger om valg av fremtid er det stort fokus på utdanning av den yngre generasjonen. 

SKILLS, i samarbeid med Namibiaforeningen, bidrar til muliggjøring av dette. I år reiste seniorrådgiver for internasjonalisering, Trygve Hermansen, sammen med Sandra Høines og Ulrikke Thomsen som representanter for studentmassen fra høgskolen. 

«Å få anledning til å bidra på denne type prosjekt er ikke bare utfordrende, men også svært interessant og lærerikt som student».

Behov for utdanning
skills02

Namibia er et sammensatt land, bestående av ca. 13 stammer som lever sammen. Noen bor i byene og har en moderne livsstil, slik i kjenner det, mens andre lever på tradisjonelt vis i landsbyer. «Vi lærte at noen av stammene har så ulike språk at de ikke kan kommunisere med hverandre på tvers av morsmålet slik som det er mulig for eksempel mellom norsk og svensk, og at dette kan by på kommunikasjonsproblemer og behov for at alle lærer samme språk», sier Ulrikke Thomsen. Det offisielle språket etter frigjøringen er engelsk. Utdanning og språkferdigheter er med andre ord en grunnleggende faktor for å eventuelt kunne gå fra en tradisjonell til en moderne livsstil.

Utfordringer og utvikling

skills04

Under årets studietur observerte studentene et stort behov for å forebygge frafall underveis i studieløpet. «Vi ble fortalt, på besøket til Tsumkwe, at mange foreldre ønsker at barna skal være hjemme og hjelpe til, i tillegg til at de ønsker å sende sine barn vekk i så ung alder», ifølge Sandra Høines. For å sikre barnas utdanning avhenger dette blant annet av bedret kommunikasjon og opplysning av utdanningens hensikt. Skolene skal i prinsippet dekke kost og losji for barna, men i tidsrom preget av dårlig kommunikasjon, mangel på materiell eller lignende kan det oppstå perioder med mangel på mat. Dette fører til at barna blir hjemme, hvor de har tilgang på mat.

Seniorrådgiver for internasjonalisering ved Høgskolen i Hedmark mener også at hjelp til selvhjelp er et viktig moment å vektlegge i det fremtidige arbeidet.

Utvikling av prosjektene

Arbeidet foregår i hovedsak i to regioner og nåværende prosjektledere får stadig større ansvarsområder. Videre utviklingen av prosjektene avhenger derfor av rekruttering av personer med lignende engasjement.

Etter oppholdet ser vi at det er nødvendig for Skills-styret å ha større fokus på oppfølging som en del av prosjektutviklingen. Med grunnlag i dette vil tilreisende studenter i tiden fremover i større grad kunne bidra med synspunkter og beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Som bidragsytere er det lett å gå inn med et brennende engasjement for å hjelpe, men det er vel så viktig å bevare befolkningens integritet.

«Å få anledning til å bidra på denne type prosjekt er ikke bare utfordrende, men også svært interessant og lærerikt som student. Dette er en unik mulighet for å overgå egne grenser, og ikke minst treningsarena for kritisk tenkning og kreativ utvikling. Denne type læring og personlig utvikling er ikke å finne i klasserommet, den kan kun oppnås gjennom erfaring og samhandling med andre mennesker», avslutter Sandra Høines.

Publisert: . Sist endret: .