Oddgeir Andersen kreeres til phd i anvendt økologi

Nyslått ph.d Oddgeir Andersen mottar diplom og blomster fra rektor og styreleder Lise Iversen Kulbrandstad som synlig bevis på høgskolestyrets beslutning. 

Oddgeir Andersen ble i dagens høgskolestyremøte kreert til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi. Han er den tredje som disputerer for graden på høgskolens egne doktorgradsprogram. 

Doktorgradsprogrammet PhD in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark ble akkreditert med vedtak i NOKUTs styre 10. juni 2011 og godkjent av Kunnskapsdepartementet 29. juni 2011. Doktorgradsprogrammet ble etablert høsten 2011.

Bachelor, master og nå doktorgrad

Oddgeir Andersen var den første som tok master i anvendt økologi på Evenstad, han har bachelor fra Evenstad, og nå altså den tredje som kan smykke seg med å ha fullført doktorgradsutdanning samme sted. 

I henhold til Forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark kreeres doktoranden til philosophiae doctor av høgskolens styre når programutvalget ved det enkelte ph.d.- program har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas.

Andersen leverte sin avhandling "Hunter characteristics and preferences for harvest control rules" til Høgskolen i Hedmark 20. februar i år, og 8. mai forsvarte han avhandlingen sin i disputas på Campus Evenstad. Disputasen ble ledet av rektor Lise Iversen Kulbrandstad og var åpen for allmennheten. Bedømmelseskomiteen besto av professor Peter Sunde fra Århus Universitet, professor Jani Pellikka fra Natural Resource Institute Finland, og professor Christina Skarpe fra Høgskolen i Hedmark. 

Til applaus

Oddgeir Andersen presenterte noen raske hovedpoenger fra sitt doktorgradsarbeid for høgskolestyret, før styret med rungende applaus altså kreerte Andersen til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. 

Høgskolen gratulerer!

Les også sak om Andersens disputas og om funnene han har gjort i sine doktorgradsarbeid

 

Publisert: .