(illustrasjonsbilde: Colourbox.com)

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en utdanning for deg som jobber i barnehage og som ønsker å øke din kompetanse. Søknadsfrist er utvidet til 15.april. 

Studiet er en bachelorutdanning som går på deltid over fire år. Med denne utdanningen blir du barnehagelærer og får kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage med barn fram til skolealder.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er for deg som jobber i minst 50 % stilling i barnehage og som har en arbeidsgiver som ønsker å satse på deg og gi deg de betingelser som kreves for å gå på dette studiet. Det er sendt et eget skriv til alle kommuner med mer informasjon, etterlys det i din barnehage.

 

Studentene på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning svarer i studiebarometeret.no at de er svært tilfredse med studiet sitt ved Høgskolen i Hedmark.

 

Partneravtale
Studiet forutsetter at det inngås en partneravtale mellom student, arbeidsgiver og Høgskolen om et gjensidig samarbeid knyttet til organisering og innhold i studiet. Studenten skal ha mulighet til å bruke egen arbeidsplass i barnehagen som en av flere læringsarenaer, i tillegg kommer kommunikasjon og forelesninger over internett, selvstudier, studiegrupper, veiledninger og et mindre antall samlingsdager på Hamar.

Barnehageeier må legge til rett for at studentene kan gjennomføre studiet slik det er forutsatt og skal dekke kostnader til en lokal veileder, 30 timer pr. student pr. studieår.

 

Se mer informasjon om studiet her!

 

Les også om våre ordinære barnehagelærerutdanninger på heltid og deltid:

Publisert: .