Bilde av Aron Berstad Dalberg

Aron Berstad Dalberg

Aron Berstad Dalberg (21) starter på andre år på sykepleiestudiet til høsten. Han er en av mange sykepleierstudenter fra Høgskolen i Hedmark som har fått seg sommerjobb i helsevesenet.

Hvorfor valgte du sykepleierstudiet?

Rett og slett fordi jeg ikke ønsket å utdanne meg til å bli lege. Jeg er liker væremåten til sykepleierne og måten de omgås pasienten. Man får et helt spesielt forhold til den enkelte pasient, samtidig som man får et nytt perspektiv på mennesket og dets liv. Man er tilstede når folk trenger det mest, og når de opplever den største gleden. Og det er her jeg vil være med å bidra som en kunnskaps- og omsorgsperson.

Hvor skal du jobbe i sommer og hva gleder du deg mest til?

Jeg skal jobbe på Presterudsenteret, hvor jeg hadde min første praksis. I praksis fikk jeg et veldig godt inntrykk av avdelingen som arbeidsplass og som hjem for de eldre. Mest av alt gleder jeg meg til å tilegne meg mer kunnskap. De ansatte er utrolig dyktige og har enormt mye kunnskap som man ikke kan lese seg til!

«De ansatte på Presterudsenteret er utrolig dyktige og har enormt mye kunnskap som man ikke kan lese seg til. Jeg gleder meg til å lære av dem!»

Tror du at du blir utfordret i jobben? I så fall på hvilket plan?

Det er litt vanskelig å si! For å være oppriktig føler jeg at hele yrket er utfordrende i sin helhet. Fordi hver dag er unik, men dette er også grunnen til at jeg vil jobbe som sykepleier. Man blir stadig møtt av nye mennesker og situasjoner som man ofte ikke har noen erfaring med fra tidligere. Det å takle ny situasjoner på en adekvat og tilfredsstillende måte, både for pasienter, medarbeidere og pårørende blir spennende og utfordrende!

Hvordan er lønnen og arbeidstiden?

Jeg synes ikke den er så verst! På arbeidsplassen føler jeg meg ønsket. Nå er det engang slik at Presterudsenteret er dyktige på å ha nok bemanning, så det er ikke sikkert jeg får så mange vakter som jeg har ønsket meg, men det tror jeg endrer seg så fort sommeren kommer. Jeg har hørt rykter om at man blir overlesset med vakter fra ansatte som vil ha lengre ferie.

Hvordan føler du at studiet har forberedt deg på den nye jobben?

Litt både og, egentlig. Jeg føler at en venninne av meg, som studerer i Bergen, kanskje møtte første praksis litt bedre forberedt enn meg. Da hun hadde hatt mye sykdomslære kombinert med anatomi det første året. Jeg skulle derfor ønske at jeg selv hadde mer kunnskap om somatikk. Men det lærte jeg mye om i praksis, samt at jeg får sykdomslærefaget til høsten!

Hva er drømmejobben?

Sykepleier i Luftambulansen, eventuelt på en traumeavdeling. Etter hvert vil jeg videreutdanne meg til å bli enten intensiv- eller anestesisykepleier. Deretter skal jeg ta sertifikat på utrykningskjøretøy!

Publisert: . Sist endret: .