Inspirerende eiendomsmeglerdag på Rena

Studentene var ivrige etter å prate med eiendomsforetakene.

I et samarbeid mellom forskjellige eiendomsmeglerforetak og høgskolens Campus Rena, ble det 24. mars arrangert karrieredag for eiendomsmeglerstudentene på Rena.

Karrieredagen skulle først og fremst motivere og inspirere studentene, samt gi et innblikk i arbeidslivet for nyutdannede meglere. Fra arbeidsgiversiden var det viktig å nå ut til studentene med at de er en attraktiv arbeidsplass, og Høgskolen i Hedmark ønsket å vise frem at vi er en bra utdanningsinstitusjon.

Dagen ble åpnet av ledelsen ved høgskolen representert ved Trond Scheistrøen og faglærerne Per Anders Løvsletten og Jørn Kristensen, som ga en kort introduksjon av Avdeling for økonomi og ledelse på Rena generelt og eiendomsmeglerstudiet spesielt.

Deretter fortsatte eiendomsmeglerforetakenes interesseorganisasjon Eiendom Norge v/Christian Dreyer. Han holdt et interessant innlegg om boligprisstatistikken og noen spådommer om utvikling av boligprisene i tiden fremover. Deretter overtok Ine Kaspersen fra Finn.no og orienterte om den digitale megleren og noen antagelser av den videre utviklingen av megleryrket fremover.

Deretter holdt henholdsvis Eiendomsmegler 1, DnB eiendom, Aktiv, Privatmegleren og Krogsveen sine presentasjoner. Her fikk studentene innblikk i blant annet hvordan man søker jobb, hvilken hverdag som møter nyansatte eiendomsmeglerfullmektiger, hvordan man lykkes som eiendomsmegler, samt det som utmerket de ulike meglerforetakene.

Etter presentasjonene var det lagt til rette for mingling mellom studentene og eiendomsforetakene ved ulike stands.

Alt i alt må vi si at dette var et vellykket arrangement. Vi vil jobbe for å få dette til å bli en årlig begivenhet, og ønsker også å åpne en dialog med næringslivet om deltakelse. Videre vil vi arbeide med å utvikle dette arrangementet til å bli enda bedre neste år.

 

Karrieredag for eiendomsmeglere 022
Publisert: .