Innstillingsutvalg på plass

Maren Kyllingstad leder utvalget som skal fremme innstilling til styret i Høgskolen i Hedmark ifm tilsetting av ny rektor. 

I det ekstraordinære møtet onsdag 4. februar nedsatte styret i Høgskolen i Hedmark et innstillingsutvalg som skal arbeide videre med ansettelse av ny rektor. Utvalget ledes av det eksterne styremedlemmet Maren Kyllingstad. 

Foruten Kyllingstad består utvalget av styremedlem Sevat Lappegard, høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs, dekan ved Campus Evenstad Harry P. Andreassen, Anders Hansen som representant fra Studentorganisasjonen i Hedmark, samt Steinar Laberg fra Utdanningsforbundet og Hanne Sagerud fra Norsk tjenestemannslag. Personal- og organisasjonsdirektør Finn Huseby skal være utvalgets sekretær.

Kan benytte byrå

Utvalget skal nå jobbe ut en innstilling som skal behandles i Høgskolestyrets møte 12. mars. Styret åpnet for at innstillingsutvalget kan benytte seg av et rekrutteringsbyrå i prosessen dersom utvalget skulle finne det fornuftig. 

Det er det samlede styret som skal foreta ansettelsen. Styremedlem Line M. Rustad fratrer styret i denne prosessen grunnet habilitetsvurderinger knyttet til to av søkerne. 

Fem søkere

Ved søknadsfristens utløp hadde fem søkere vist sin interesse for stillingen. To av søkerne er interne, prorektor Anna L. Ottosen og dekan for Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Peer Jacob Svenkerud. De andre søkerne er Hermundur Sigmundsson, Svend Otto Remøe og en kvinne som ønsket å ha sitt navn unntatt offentlighet. Sistnevnte har valgt å trekke sin søknad. 

 

Publisert: . Sist endret: .