Høy studenttilfredshet

81,6 prosent av studentene ved Høgskolen i Hedmark er fornøyde eller svært fornøyde med sitt valg av studium og studiested. Det viser resultatene fra årets tilfredshetsundersøkelse.

Det er 9. gang høgskolen gjennomfører denne måling av studentenes tilfredshet. Andelen som svarer at de er «fornøyde» eller «svært fornøyde» med studiet de tar og med studiestedet har variert mellom 72 og 87 prosent, noe som må sies å være bra.  I år er altså denne andelen 81,6 prosent.

Kvalitetssikring

Svarprosenten i årets undersøkelse var 35%, en økning på 11 prosent fra i fjor. Totalt disse 9 årene har 12 521 studenter svart på undersøkelsen. Undersøkelsen er en viktig del av høgskolens arbeid for å sikre kvalitet i utdanningene.

I alle årene undersøkelsen har vært gjennomført har studentene svart at det faglige utbyttet er viktigste faktor for deres totale tilfredshet med utdanningen de har valgt og med Høgskolen i Hedmark som leverandør. Slik er det også i år.

Flere svært fornøyde

Service og informasjon, herunder tilgang til studieveiledning, virker å være nest viktigst for total trivsel. Da er det gledelig å merke seg at andelen studenter som er misfornøyde med disse faktorene fortsetter å synke.

Det har vært en forskyvning av fornøyde studenter mot svært fornøyde de siste årene. Men det blir også færre svært misfornøyde studenter.

Bakgrunn

Tilfredshetsundersøkelsen ved Høgskolen i Hedmark inkluderer alle studenter, også internasjonale studenter, som går på studier finansiert gjennom bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen er delt inn i fire hovedområder: faglige forhold, sosiale forhold, fysiske forhold, og service og informasjon. Resultatene kan brytes helt ned på mindre grupper av studier, og gir høgskolen nyttige innspill til arbeidet med kontinuerlig forbedring av kvalitet i utdanningene.

Resultatene i høgskolens egen undersøkelse stemmer godt overens med resultatene som fremkommer i NOKUT sitt Studentbarometer. 

Publisert: . Sist endret: .