Fra Texas til Rena

Professor Arvind Singhal er tilsatt som professor II i 20 % stilling innen ledelse og kommunikasjon ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena. 

Professor Arvind Singhal ble av Høgskolestyret i dag tilsatt som professor II (20 %) innen ledelse og kommunikasjon ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena.   

Singhal er i dag tilsatt i stilling som professor i kommunikasjon ved University of Texas at El Paso, og er William J. Clinton Distinguished Fellow ved Clinton School of Public Service, University of Arkansas.  Han er en ledende akademiker på sitt fagfelt i verden, og har vært engasjert som visiting professor i over 70 land i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Australia, Europa og Nord-Amerika.

Organisasjon og ledelse

Stillingen ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag opprettes for å styrke fagområdet organisasjon og ledelse. Høgskolen tilbyr i dag et masterstudium i offentlig ledelse og styring (MPA), og skal fra høsten tilby masterstudium i økonomi og ledelse (MBA). Ved avdelingen vil stillingen særlig bli benyttet til å utvikle forskningsaktivitet og øke internasjonalisering og nettverk.

I tillegg til forskning og utvikling skal Singhal også bidra i undervisning innen fagområdet organisasjon og ledelse, primært på masternivå, samt veilede masterstudenter.

Tilsettingen gjelder for ett år fra 1. mars 2015. 

Professor Singhal gjestet Høgskolen i Hedmark så sent som i oktober i fjor, da han hadde workshop for studenter ansatte på Campus Hamar og Campus Rena

 

Publisert: .