Fra slanger og frosk til bevere

Martin sammen med en bever de har merket før den skal slippes ut igjen

Martin Mayer avsluttet sin mastergrad i Anvendt økologi ved Campus Evenstad våren 2014, og nå har han fått publisert deler av masteroppgaven sin!

Martin skrev en to-delt masteroppgave på data han var og samlet i Australia i løpet av sin mastergrad på Evenstad. I den første delen av oppgaven, som han nå har fått publisert, skrev han om forekomst og toleranse av innvendige parasitter hos tre slangearter i Australia. Og i den andre delen av masteroppgaven, som han også holder på med å publisere, skrev han om effekten av en introdusert padde art på habitatbruken til innfødte froskearter. Dette er et flott eksempel på at masteroppgavene på Evenstad har høy kvalitet, og er super inspirasjon til andre masterstudenter som ønsker å publisere masteroppgaven sin i etterkant. Etter å ha fullført mastergraden sin på Evenstad har Martin fortsatt innen forskningen, og er nå på Høgskolen i Telemark hvor han har startet på en doktorgrad på bever.

Publisert: .