Fem søkere til rektorstillingen

Fem personer har søkt jobben som Høgskolen i Hedmark sin første ansatte rektor. Rektor har i dag sitt kontor på Campus Elverum. 

Ved søknadsfristens utløp har fem personer søkt stillingen som ansatt rektor ved Høgskolen i Hedmark. To av søkerne er interne - prorektor Anna L. Ottosen og dekan Peer Jacob Svenkerud. 

Den offentlige søkerlisten ser slik ut:

  1. Hermundur Sigmundsson (50) M, professor II, poststed 7048 Trondheim
  2. Unntatt offentlighet, K,
  3. Anna Linnea Ottosen (60) K, prorektor - fungerende studie- og forskningsdirektør, poststed 2409 Elverum
  4. Peer Jacob Svenkerud (48) M, dekan, poststed 2415 Heradsbygd
  5. Svend Otto Remøe (61) M, spesialrådgiver, poststed 2319 Hamar

 

Opprinnelig hadde to søkere bedt om konfidensiell behandling av sin søknad. Høgskolen har spurt de to om de likevel er villige til å framgå på offentlig søkerliste, på bakgrunn av at dette er en stilling med stor offentlig interesse. En av de to har sagt seg villig til dette, mens en fortsatt ønsker konfidensiell behandling. 

Videre prosess

Det er høgskolestyret som har tilsettingsmyndigheten i saken, og administrasjonen har tatt sikte på at tilsettingssak kan legges fram i styremøte 12. mars. Styret skal oppnevne innstillingsutvalg for stillingen, og når utvalget har lagt sin plan for arbeidet vil høgskolen orientere søkerne nærmere om framdrift. Søkerne er bedt være forberedt på at intervjuer i perioden uke 7 - 9. 

 

Les også: Vil ansette rektor

 

 

Publisert: .